Ziel van Nederland

1. BurgerBeweging iNL
2. Internet TV iNL

Ontstaan en ontwikkeling

Nationaal bewust

Door de open grenzen in Europa en globalisering staan onze nationale identiteit en soevereiniteit onder druk. Steeds minder baas in eigen land, afkalving van eigen cultuur, sociale vervreemding, zelfs vijandige overname. Communisme naar Chinees succesmodel, gruwelbeeld onder corona reeds zichtbaar. Invloed van buitenaf op Nederlandse normen, waarden en tradities sterk toegenomen door internationale verdragen. Land en volk 2022 met weinig zelfbewustzijn en trots, waar gekwetste ego, kleine minderheid, zelfs een virus (..) de norm bepaalt. Individualisme is trend, volk moet zich aanpassen aan individu, virus maar buiten beschouwing gelaten. Slechte ontwikkeling, een wereld op de kop.

Toekomstperspectief

Ziel van Nederland schetst voor ons land nieuwe democratische politieke structuur/cultuur en demografische ontwikkeling, die recht doet aan de nationale identiteit, tevens onze grondrechten en vrijheid beschermen. Soevereine natiestaat. Nationale wetgeving leidend. Herinvoering grenscontroles, modern en mobiel. Illegaliteit strafbaar. Elke burger één nationaliteit. Verbod op tweede paspoort voorkomt IDfraude, sociaal misbruik, belangenconflict én discriminatie. Actieve remigratie in geval tijdelijke verblijfsstatus.
Voorts revisie NL’se grondwet uit 1814 ‘vrijheid van godsdienst’. Nieuwe NL’se grondwet met vermelding van onze christelijke wortels, ter bescherming religieus nationaal cultuurgoed i.c.m. individuele vrijheid van geloof.