Ziel van Nederland

Ontstaan en ontwikkeling

Nationaal bewust

Nederland. Door de open grenzen, globalisering en internationale verdragen staat nationale soevereiniteit onder zware druk. Steeds minder baas in eigen land, afkalving eigen cultuur, sociale vervreemding, zelfs vijandige overname. Vorm van communisme naar Chinees model, gruwelbeeld onder corona reeds zichtbaar. Invloed van ondemocratische globalististen (WEF, WHO e.a.) op onze identiteit, rechten en vrijheid sterk toegenomen incl. afbraak normen, waarden en tradities. ‘Corona’ absolute diepepunt en bevestiging hoe laag het zelfbewustzijn is, weinig weerbaar, weinig nationale trots.

Nederland. Hoe enerverend ook de eigen cultuurgeschiedenis, inmiddels een land waar het gekwetste ego, een kleine minderheid of zelfs een virus -van alle tijden- nieuwe norm bepaalt. Het is de wereld op de kop, onhoudbaar.

Toekomstperspectief

Ziel van Nederland voorziet een nieuw democratisch systeem, waarin onze natuur, cultuur en grondrechten beter beschermd worden. Voorts een demografische ontwikkeling, die op natuurlijke wijze tot stand komt, recht doet aan grondbehoeften en #geo_dna.

Soevereine natiestaat. Minder internationale verdragen. Invoering mobiele grenscontroles. Elke burger eigen nationaliteit. Verbod op tweede paspoort voorkomt IDfraude, sociaal misbruik, belangenconflict én discriminatie. Tijdelijke verblijfsstatus vluchtelingen. Een meer actief remigratiebeleid.
Voorts revisie NL’se grondwet 1814 ‘vrijheid van godsdienst’. Grondwet met vermelding van onze christelijke wortels, bescherming eigen religieuze cultuur i.c.m. individuele vrijheid van geloof.