tuk

Tuk

De stichting, opgericht 1996, vanaf 2011 onder huidige naam IdentiteitNL. Een onafhankelijke maatschappelijke instelling ter bevordering van identiteit in ruimste zin, natuurlijk gegrond. Zonder identiteit geen diversiteit. Diverse maatschappelijke projecten.
IdentiteitNL staat voor een herkenbare gedeelde nationale identiteit, vele lokale subculturen, vrijheid en gelijke rechten voor elk individu. Het maakt Nederland tot een kleurrijke, moderne samenleving met eigen sociaal-cultureel gezicht.

Missie
Stichting IdentiteitNL enerzijds instelling van ideologisch gedreven projecten, gericht op identiteit ihb nationale identiteit. Een soevereine natiestaat, zelfbewust en trots, eigen geschiedenis, uniek landschap en eigen volkscultuur. Belangrijke tijdloze waarden, die in ons geografisch dna liggen opgesloten en natuurlijke bescherming vragen.
Nederland als samenleving vanuit bewegelijk nationalisme.

Anderzijds juridisch gedreven in RechtWijzer INL, conservatief-liberale tak tegen rechtsongelijkheid. RWINL beoogt ‘gelijk maatschappelijk speelveld’, eigen ontplooiing en eerlijke kansen. RWINL stelt Nederland als rechtsstaat voorop, kent specifieke waarde toe aan natiestaat en volkenrecht met handhaving individuele grondrechten.

Geen discriminatie, welke grond ook.
Subsidieverlening, zowel maatschappelijk links als – rechts.
Rechtspraak, onafhankelijke grond wet- en regelgeving, 
Legitieme missie.. Eerlijk en staatsrechtelijk.