Trend iNL

Maatschappelijke trend Nederland

Invloed van de overheid op maatschappelijk leven in Nederland is groot.
Politiek links activisme binnen overheid komt veel voor (klimaat, racisme e.d.), meestal slim en onopvallend uitgerold naar partners, eigen discriminatoire positie onbelicht. Soms zelfs topambtenaar, een wethouder, die zich gedraagt als linkse activist, openlijk partijdig is i.p.v. verantwoordelijk bestuurder. Of een heel (lokaal) bestuur, dat zwicht voor dictaat clubje Marxisten, vaak verdekt via linkse indoctrinatie reeds vanaf laagste onderwijs. We zien ‘kort lijntje’ tussen dezelfde topambtenaren en Openbaar Ministerie bij onwelgevallig geluid. Mogelijk trias politica, onze rechten en vrijheid in geding.

Bij de mainstream media NPO en RTL valt op dat zij als soort spreekbuis fungeren van politiek-maatschappelijk Links. Forse overheidssubsidie voor de NPO boodschap van ‘politieke correctheid’ ofwel linkse indoctrinatie. Bij de commercielen wordt deze politieke correctheid vooral ingegeven door de grote adverteerders, bang voor afwijkend geluid. Dezelfde media, ook ingezet voor druk vanuit politiek en samenleving (klimaat, vluchtelingen, racisme), alles extreemlinks aangestuurd.

Het zwaar gesubsidieerde vrije klimaat voor progressief Links en het doelgericht marginaliseren van conservatief Rechts wordt telkenmale bevestigd. Politiek Links kan naar eigen willekeur voorkeursbeleid voeren. In kringen van links(-midden) heet dat positieve discriminatie. In rechtse kringen is het discriminatie, verboden bij Grondwet art. 1.

Rechtse bewegingen worden onderdrukt, linkse activisten worden gefaciliteerd, zelfs extreme KOZP. Het wordt telkens gevoed vanuit de overheid en media. Gevaarlijke tendens, zichtbaar op straat, zoals bedreiging van Sinterklaas en Zwarte Piet.

Mag elk vogeltje in Nederland zingen, zoals gebekt? Helaas.. Een onzinnig scheldwoord of foute grap kan naar ambtelijke willekeur plots onder strafrecht vallen, nl. belediging of racisme. Geen relativering mogelijk, verweer zinloos. Nieuwe norm, maar schadelijk voor recht op eigenheid.

Overwegend linkse signature (semi)overheid en maatschappelijke organisaties is bekend. Ook de verbinding met media (msm) en bedrijfsleven is duidelijk. Extreemlinks dicteert, neoliberaal faciliteert.. Wezensvreemd communisme verenigd met grenzeloos neoliberalisme in monsterverbond. Je ziet het steeds terug, in coronacrisis zelfs extra sterk. Een politiek systeem, noem het #neocommunisme, gevaarlijker dan het virus zelf. Trend iNL komt hierop later terug.

De grondwet bepaalt onze rechten en vrijheid. Een bestuursorgaan, dat eigen politiek voert en grondwet aan de laars lapt, gaat over de grens. Institutionele discriminatie, schimmige verdragen met buitenstaanders of de corona-spoedwet, men komt ermee weg.

In subsidiebeleid overheid vormt een sterk politiek linkse voorkeur belangrijke factor voor maatschappelijke ongelijkheid. Een overkill aan gesubsidieerde linkse organisaties op hetzelfde terrein actief (milieu, klimaat, minderheden, ontwikkelingshulp, vluchtelingen). Geen sprake van gelijke -, liever gezegd eerlijke kansen voor maatschappelijk Rechts, diversiteit in maatschappijvisie. Maatschappelijk Links ontvangt subsidie, maatschappelijk Rechts ontvangt geen subsidie. Vorm van institutionele discriminatie.

Sterke toename discriminatie zien we in de werkvoorziening, maar ook in een basisbehoefte, zoals energie. Het wordt politiek-maatschappelijk extreemlinks aangestuurd. Steeds minder ruimte voor eigen keuze of alternatief, Links stelt de norm. Proces sluipenderwijs gaande via financiele constructies. Financieel voorkeursbeleid draagt sterk bij aan scheef maatschappelijk beeld.

Tot slot de schending van nationale grondrechten. Bepaalde EU-wetgeving kan men ronduit scharen onder noemer discriminatie. Grootkapitaal krijgt vrij spel voor bepaalde produkten en diensten, waarop verbod geldt voor kleine ondernemer.
We zien afkalving van nationale identiteit en soevereiniteit door stortvloed aan EU / VN verdragen. Vluchtgedrag van globalisten i.p.v. nationale visie en verantwoordelijkheid. Nederlandse rechtspraak biedt onvoldoende bescherming, soms zelfs aantoonbaar verlengstuk linkse politiek. Wat ongemakkelijk is, wordt afgeschoven op vage internationale verdragen, onvergelijkbare structuren. Nationale identiteit (geografie, demografie, ontwikkeling, cultuur, traditie, grootte, dichtheid) vereist eigen wet- en regelgeving.

Gedegen onderzoek en analyse maken duidelijk hoe maatschappelijk beeld in Nederland scheef getrokken wordt. Veel voorbeelden in praktijk. Ongelijkheid, polarisatie, onrecht en risico op conflict nemen systematisch toe.