Stichting nieuws

LAATSTE NIEUWS… 9 maart 2022 – Afgelopen jaren deelt Stichting Identiteit NL trauma in collectief bewustzijn hardwerkende MKB ondernemers i.c. maatschappelijke onderneming. Doelbewust gedwarsboomd in leven en werken, intimidatie en chantage door ‘valse’ tegenstander, moeizame ontwikkeling/herstart als gevolg. Wees ervan overtuigd, deze stichting zit niet stil, maar vraagt begrip en geduld. *** 22 februari 2022 – Met specifiek oogmerk promotie, werving en marketing heeft de stichting onder naam Netwerk iNL nu eigen account op Telegram. Onder dit account zullen diverse groepen en kanalen ressorteren. Later meer.. *** 20 februari 2022 – Beperkte mankracht en faciliteit, desondanks twee interessante nieuwe projecten, meer balans online/outdoor. Twee buitenprojecten, BurgerBeweging iNL en Internet TV iNL, zie elders op deze website. Het vraagt tijd en aanpassing, ook mbt gebruik social media.