Nieuws en voortgang

LAATSTE NIEUWS… 5 april 2020 – Afgelopen week heeft stichting Identiteit NL een Wob-verzoek ingediend bij de gemeente Alkmaar voor inzage. Hamvraag HOE proces gestuurd is van subsidieaanvraag Meldpunt Discriminatie INL juli 2017 naar schending sociaal zekerheidsrecht juni/juli 2018, tijdsbestek van jaar. Hierdoor ontstonden zeer acute problemen. Er is bereidheid om te praten, maar onvoldoende vertrouwen in deze lokale overheid, vandaar Wob-verzoek. Het draait primair om behoud basisrechten en sociale zekerheid. De stichting wil uitsluiten dat we ooit nog een speelbal vormen van ambtelijke willekeur.

Vanaf 1 januari 2020 is op deze webpagina ‘Nieuws en voortgang’ ontwikkeling stichting Identiteit NL te volgen via compleet overzicht van alle ‘laatste nieuws’ berichten.

30 maart 2020 – Nederland beleeft momenteel zware periode door wereldwijde verspreiding Coronavirus, een desastreuze ontwikkeling.. Naar gevreesd een heel land voor onbepaalde tijd gevangen in systeem van onderdrukking, blokkade op vrijheid en ontplooiing met angst en onzekerheid. Voor stichting Identiteit NL verandert niets, hooguit gedeelde smart in collectieve ‘lockdown’, hoe cynisch ook. Het leven gaat door.. Komende week gaat een WOB-verzoek de deur uit om te achterhalen hoe eigen proces vanaf subsidieaanvraag Meldpunt Discriminatie INL juli 2017 ‘gestuurd’ is naar eerste moment bedreiging en schending sociaal zekerheidsrecht juni/juli 2018. Vertrouwen in oplossing en voortgang.

13 maart 2020 – Aangifte tegen KNVB-bestuurder was testcase en besluit OM bevestiging, niet gegrond op wet, maar op politieke koers. MDINL gaat niet in beroep, ondanks schadelijk gevolg voor NL’se voetbalsport i.h.b. gewone supporter. Vrijheid bestuurder + voetbalwet + buitensporig actiepakket tegen ‘onwelgevallig taalgebruik’ betekenen in praktijk vogelvrijverklaring voetbalsupporter. Een rechtsongelijkheid om rekening mee te houden.

12 maart 2020 – Meldpunt Discriminatie INL doet op 18 februari j.l. aangifte bij politie tegen KNVB-bestuurder voor racistische uitlatingen, o.a. ‘te blank’.  Besluit OM tot NIET vervolging slecht gevallen. Geen strafbare ‘groepsbelediging’ in deze context, nota bene bestuurder.  Schending van rechtsprincipe. Systeem naar eigen juridische willekeur, voor gewone burger risicovol. Wie niet behoort tot inner circle overheid, moet rekening houden met rechtsongelijkheid. Gelukkig wordt ons nadrukkelijk slachtofferhulp aangeboden :-), men weet het zelf. Dit is niet OK.

6 maart 2020 – Afgelopen week technisch probleem website tevens benut voor algehele update informatievoorziening. Neem gerust een kijkje.. Voor het overige is normale ontplooiing nog steeds onmogelijk, zie conflict. Binnenkort meer nieuws verwacht.

18 februari 2020 – Het is schaken op meer borden tegelijk. Meldpunt Discriminatie INL doet aangifte bij politie tegen een KNVB-bestuurder vanwege racistische uitlatingen. Principekwestie ‘racisme’ binnen extreem links aangestuurde trend. Terugkoppeling t.z.t.

27 Januari 2020 – Stichting en burger doen het zonder juridische ondersteuning. Ook hier ervaring met discriminatie en rechtsongelijkheid. Ook hier last van zekere vogelvrijverklaring, die voortdurend alertheid vereist, ook in werk en strategie. Daarom updates op lichtkrant ‘Laatste Nieuws’. Ook komt een aparte webpagina met updates, waarin ontwikkeling kan worden gevolgd.

14 januari 2020 – MDINL is tegen vermelding aparte categorieën Grondwet artikel 1 vanwege algeheel discriminatieverbod. Artikel 1 kan vervangen worden door de volgende verklaring >>> Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie, op welke grond ook, is niet toegestaan <<< Een korte toelichting en nuance. Als huidig artikel 1 gehandhaafd evt. uitgebreid wordt met een blijvende vermelding van ‘groepsidentiteit’ -zeer waarschijnlijk-, dan houdt de stichting vast aan een legitieme claim t.w. subsidie/faciliteit overheid evt. afkoop.

8 januari 2020 – Stichting Identiteit NL legt dit jaar de focus op meer perspectief, concrete voortgang. Nederland staat voorop. Een gelukkig land voor ons allen, want WIJ zijn Nederland.