Achtergrondinformatie

LAATSTE NIEUWS… 21 oktober 2020 – Laatste jaren via deze lichtkrant (te)veel aandacht voor perikelen stichting Identiteit NL met lokale overheid. De stichting verwacht nog antwoord op laatste verzoek/voorstel. Zo niet, ook duidelijk. Vanaf 1 nov. a.s. géén aandacht meer aan kennelijk niet-relevant issue. ***17 oktober 2020 – BurgerBeweging iNL in oprichting. Nieuw perspectief voor land en volk in donkere (corona)tijden. Volg website en twitter.  *** Voor gehele overzicht Laatste Nieuws vanaf 1 januari 2020, lees HIER. *** Voor alle achtergrondinformatie, lees HIER.

Laatste update – Oktober 2020

Bovenstaande lichtkrant biedt het laatste nieuws omtrent voortgang stichting Identiteit NL.
Webpagina ‘Conflict en Missie’ biedt achtergrondinformatie.

Oprichting conservatief-liberaal Meldpunt Discriminatie INL sept. 2017, sinds juli 2020 onder de naam RechtWijzer INL, heeft tot dusver niet geleid tot steun en faciliteit overheid. Dat wordt in eigen kring ervaren als onrecht. Ook hier ervaring hoe overheid slaagt in het systematisch lamleggen van werkprojecten. Prioriteit dit jaar is oplossing en normale voortgang. Desondanks afgelopen jaren -vanaf 2017- intensief en nuttig onderzoek verricht, ook inzicht verkregen hoe overheid en rechtssysteem nauw verweven zijn aangaande uitvoering wetgeving i.h.b. Artikel 1 van de Grondwet.

Voor zover sprake van maatschappelijk onderzoek en trend wordt verwezen naar Trend iNL Webpagina. Op het eigen Twitterkanaal kun je maatschappelijke trend volgen via actueel gelinkt nieuws en geregeld opiniepeiling. Twitteraccount biedt meer faciliteit, o.a. archiveren via ‘Lijsten’, maar nog in opbouw.

Op deze webpagina de achtergrondinformatie.

1. Conflict

Wie niet in de pas loopt met de politieke bestuurselite heeft het lastig in Nederland, diverse voorbeelden. Ook stichting Identiteit NL heeft het zwaar, sinds 2017 verwikkeld in slepend conflict met de lokale overheid, gemeente Alkmaar. Geen sprake van correcte procedure omtrent subsidieaanvraag -juli /augustus 2017-, steevast verzoek om overleg, faciliteit en oplossing genegeerd, normale voortgang juridisch gedwarsboomd. Hierbij kort verslag.

1 september 2017 oprichting Meldpunt Discriminatie INL, een conservatief-liberaal ADB. Voorafgaand aavraag subsidie op grond art.1. gelijkheiddsbeginsel. Deze aanvraag bevalt kennelijk niet. Men traineert procedure en zoekt juridische vluchtwegen.

De stichting – sinds 1996 – wordt eind december 2017 plots verwezen naar een overheidsdienst, geconfronteerd met lieden, niet bereid tot werkzame oplossing. Slechts aanbod voor open overleg op grond van schriftelijk dictaat, eerst tekenen bij het kruisje. De uitnodiging wordt vanzelfsprekend afgeslagen.

Conflict ontaardt vanaf half 2018 in ware klopjacht op stichting en burger. Er wordt volstrekt onredelijke claim gelegd op de stichting en er volgt half jaar zware persoonlijke intimidatie en chantage m.b.t. sociaal zekerheidsrecht. Doelgericht maandenlange poging tot het slopen van stichting en burger, uiteindelijk falikant mislukt. Na half jaar door klein juridisch gaatje kunnen ontsnappen aan ambtelijke wurggreep. Na dreiging met aangifte bij politie heeft men ‘terreur’ bij deze gemeentedienst gestaakt.

Na de mislukte overval in 2018 en gijzeling nadien helaas niet gesteund in rechtsgang. Verantwoordelijke ambtenaren komen ermee weg. Nog steeds gevangen in overheidssysteem, waarin chantage mogelijk is aangaande rechtszekerheid, geen werkzame situatie. Normale ontplooiing en ontwikkeling onmogelijk.

Op dit moment Wob-verzoek afgesloten, in afwachting van antwoord op concrete vraag of lokale overheid wil meewerken aan oplossing.

2. Oplossing

Stichting Identiteit NL legt prioriteit bij oplossing en normale voortgang. Werkzame basis en sociale zekerheid staan voorop. Zinvolle voortzetting werkprojecten vereist faciliteit, geen rechtsonzekerheid, taak en verplichting (lokale) overheid. Als gemeente Alkmaar dat niet wil, dan zal men ruimte moeten bieden aan andere oplossing.
Daar is het wachten op.

De stichting wil niet vooruit lopen, maar er resteren diverse mogelijkheden. Hele maatschappelijk project wordt sowieso voortgezet, ongeacht wel of niet verkregen recht. Voldoende mogelijkheden, die perspectief bieden.

3. Missie

Stichting Identiteit NL
What You See is What You Get.. Eerlijk, open en authentiek.

Enerzijds ideologisch gedreven maatschappelijke projecten, gericht op nationalisme en identiteit. Liefde voor Nederland, soevereine natiestaat, zelfbewust en trots, eigen geschiedenis, uniek landschap en eigen volkscultuur. Belangrijke tijdloze waarden, die in ons geografisch dna liggen opgesloten en natuurlijke bescherming vragen. Nederland dus norm vanuit ‘bewegelijk’ nationalisme, soms naar links, voorlopig stevig rechts.

Anderzijds is de stichting juridisch gedreven in RechtWijzer INL, een conservatief-liberale tak tegen rechtsongelijkheid. RWINL beoogt ‘gelijk maatschappelijk speelveld’, eigen ontplooiing en eerlijke kansen. RWINL stelt Nederland als rechtsstaat voorop, kent specifieke waarde toe aan natiestaat en volkenrecht met handhaving van het individuele grondrecht.

Geen discriminatie op welke grond ook.
Subsidieverlening aan zowel maatschappelijk Links als – Rechts.
Rechtspraak op grond van wet- en regelgeving, geen politiek verlengstuk.

Een legitieme missie.. Eerlijk, staatsrechtelijk en reëel.