Sportieve zelfdestructie

Deze Scherpslijper geeft bizar inkijkje in de gedachtewereld van Ajax-aandeelhouder, hoe men oplossing zoekt in ‘wereld op de kop’ en niet moeilijk doet over ‘kind met badwater weggooien’.

Hennie Henrichs, voorzitter bestuursraad AFC Ajax, grootaandeelhouder Ajax NV, sloeg de spijker op de kop na ALV en breuk met Johan Cruijff op 17 december 2015. Volgens Henrichs was Ajax de grote verliezer en leidt de club door alle stromingen aan zelfdestructie. Helaas is huidig bestuur onderdeel van probleem, trekpop van een beursbedrijf zonder oplossing.

Aandeelhoudersbelangen Vereniging Ajax (AvAjax) is vereniging voor kleine aandeelhouder Ajax NV, hoewel men liever als supporter over voetbalclub praat.
AvAjax verwart naam ‘Ajax’ en haalt begrippen door elkaar. Men doet voorkomen dat Vereniging, NV, AFC Ajax, Ajax NV en eigen AvAjax een eenheid vormen en niet wezenlijk verschillen in karakter en doelstelling. Dat vormt toch  kernprobleem. Je kunt geen appels als peren verkopen.

Open oproep van AvAjax d.d. 25 nov. ’15 om vereniging AFC Ajax op te heffen was bizar. Verpakt in een warrige anekdote zou AVAjax het ideale model zijn voor alle verenigde Ajax-supporters als mede-eigenaar van de club, de eigen AvAjax. ‘Weg met ons’ AFC Ajax dus. Sportieve zelfdestructie pursang.

De Ajax Ziel is het eens met AvAjax dat de gewone leden en supporters meer invloed moeten krijgen op bestuur en beleid AFC Ajax. Het is hun club en het past in een moderne clubstructuur, maar AvAjax biedt geen enkel sportief perspectief.
Men acht zich bij voorbaat kansloos in Europa, wat verklaard kan worden vanuit financieel oogpunt. In een financiële wedloop is Ajax bij voorbaat kansloos. Goede reden om beursbedrijf op te heffen.

De Ajax Ziel denkt liever vanuit sterke eigen clubcultuur, die sportieve verschil maakt, ook bepalend voor (incidenteel) internationaal succes.

Tot slot beklaagt AvAjax zich over bestaan van twee totaal verschillende Ajax-culturen. Dat is niet vreemd, inherent aan schisma tussen voetbalclub en beursbedrijf. Dat probleem wordt niet opgelost met wisseling van poppetje, maar in herstel sportieve eenheid.

NAWOORD oktober 2017

Bovenstaand artikel dateert van december 2015. Inmiddels is de SvAjax opgeheven, verstandig besluit, voorbeeld voor overige aandeelhouders.