RechtWijzer iNL

Recht om te zijn Wie we zijn

LAATSTE NIEUWS… 20 juni 2022 – Antidiscriminatieproject RechtWijzer iNL, door intimidatie overheid op zijspoor beland, keert terug als juridisch pijler in pakket. Via diverse voorbeelden op eigen Twitterkanaal zal RWiNL primair een trend bevestigen in huidig rechtssysteem, weergeven waar systematisch sprake is van schending grondrecht ihb ongelijke behandeling. Wellicht doet IdentiteitNL tzt opnieuw aanvraag voor projectsubsubsidie.

 

Rechtssysteem

Update juli 2022 – ‘Corona’ laat afgelopen jaren zien hoe de wereld in elkaar steekt, maar ook huidig rechtssysteem.

Onder directe invloed van globalistische, ondemocratische instellingen (WHO, WEF) vindt verschuiving plaats naar een nieuwe vorm van communisme, wezensvreemd Nederland.

RechtWijzer iNL anticipeert met naamsverandering. Conservatief-liberaal, maar anders. Méér Nederland. Dit land is ook rechtspersoon met grondrechten. RWiNL staat voor sterke samenleving, zelfbewust en weerbaar, minder ego en minder ‘slachtoffer’.

RechtWijzer iNL is ‘rechts’ antwoord op ‘links’ antidiscriminatiesysteem, een giga door Links gelabeld en gesubsidieerd landelijk/lokaal antidiscriminatie netwerk.

Nederland kent veel burgers en ondernemers voor wie huidig antidiscriminatiebeleid geen perspectief biedt. Dezelfde rechten, maar steevast de maat genomen, zelfs uitgesloten, kapot gemaakt. Gewone NL’se burgers en kleine ondernemers, die discriminatie onder systeem ervaren, onder corona nog met neus op feiten gedrukt.

Artikel 1
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet is helder. Gelijke rechten voor elke burger, grondwettelijke bescherming, ongeacht wie of wat men is.
Praktijk is samenleving, reeds decennialang gedomineerd door politiek-maatschappelijk Links Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijk Links. Geen sprake van eerlijke -, laat staan gelijke kansen.
RWiNL beoogt maatschappelijk evenwicht.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Nederland-vrij.jpg

RechtWijzer iNL

Vanaf juli 2020 verder onder de naam RechtWijzer iNL, voorheen Meldpunt Discriminatie iNL (van 1-9-’17).

RechtWijzer iNL behandelt individuele zaken uitsluitend binnen aantoonbare trend, ondeugdelijk rechtssysteem. RWiNL richt zich daarmee op gemeenschappelijk belang, onze nationale grondrechten waaronder burger- en ondernemersrecht.

Dienstverlening beperkt. RWiNL volgt landelijke ontwikkeling en maatschappelijke trend en registreert via eigen Twitter-account.

Grondrechten

  1. Natiestaat
  2. Burgerrechten
  3. Beroepssectoren

Volkenrecht en Gewoonterecht

RechtWijzer iNL staat voor Nederland, nationale identiteit, wie/wat we zijn als land, onze geschiedenis en cultuur, wie we zijn als volk, als individuele burger, hoe geaard en gevormd in een samenleving met gedeelde waarden.
RWiNL staat aldus voor grondrecht en -behoefte natiestaat.

RWiNL ondersteunt een tijdloze volkstraditie, zoals Sint en Zwarte Piet, tevens lokale cultuur.

Recht en Erkenning

Gelijke rechten, gelijke behandeling (in gelijke gevallen) en eerlijke kansen. Maatschappelijk balans. Legitiem streven en mooie uitdaging.