RechtWijzer iNL

Recht om te zijn wie we zijn

LAATSTE NIEUWS… Geen laatste nieuws.

 

Discriminatie?

Juli 2020 – ‘Corona’ trekt verwoestend spoor door Nederland. Iedereen wordt door de viruscrisis meer of minder hard geraakt. Inperking rechten en vrijheden treft ons allemaal. Enkele sectoren die voordeel trekken, maar overwegend gitzwarte periode, vooral sociaal-economisch rampzalig zonder uitzicht op spoedig herstel.

Corona laat tevens politiek-maatschappelijk verschuiving zien van links naar extreemlinks. Communisme, Nederland onwaardig.
Ook RechtWijzer iNL verlegt het accent met naamsverandering. Geen verschuiving naar extreemrechts, gewoon conservatief-liberaal, maar anders. Méér Nederland, minder ‘slachtofferschap’, minder ‘gekwetst’ ego. Waar sprake is van onrecht staat RechtWijzer iNL voor elk individu, voor elke minderheid, voor een weerbare samenleving.

Méér algemeen belang, méér nationale solidariteit.. RWINL steunt gezamenlijk actie voor onze sociale, economische en culturele rechten en vrijheden incl. volkstraditie.

RechtWijzer iNL blijft het ‘rechtse’ antwoord op de enorme waslijst aan landelijk en lokaal opererende ‘linkse’ Anti Discriminatie Bureau’s (ADB’s). Een enorm landelijk netwerk met een door Links gelabeld en gesubsidieerd anti-discriminatiebeleid.

Nederland kent vele burgers en ondernemers ‘op rechts’ voor wie huidig antidiscriminatiebeleid geen perspectief biedt. Dezelfde rechten, maar steevast de maat genomen, achtergesteld, zelfs uitgesloten en kapot gemaakt. Gewone NL’se burgers, vaak hardwerkende kleine ondernemers, die dagelijks ‘syteem van onderdrukking’ ervaren. Gelijke rechten in praktijk? Eerlijke behandeling? Eerlijke kansen? Geen sprake van.

Artikel 1
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet is helder. Gelijke rechten voor elke burger, grondwettelijke bescherming, ongeacht wie of wat men is.
Praktijk schetst ander beeld van een samenleving, reeds decennialang gedomineerd door politiek-maatschappelijk Links, aantoonbare trend, ook in subsidiebeleid. Maatschappelijk Links ontvangt subsidie, maatschappelijk Rechts ontvangt geen subsidie. Geen sprake van eerlijke -, laat staan gelijke kansen. Systematische discriminatie, die met name ‘rechtse’ burger treft.
RWINL beoogt maatschappelijk evenwicht.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Nederland-vrij.jpg

RechtWijzer iNL

Vanaf juli 2020 verder onder de naam RechtWijzer iNL, voorheen Meldpunt Discriminatie INL (van 1-9-’17).

RechtWijzer iNL, online Anti Discriminatie Bureau, richt zich meer op gemeenschappelijk belang, onze nationale waarden en grondrechten, zonder af te doen aan individuele rechten en vrijheden gewone burger.

Vooralsnog dienstverlening beperkt. RWINL volgt landelijke ontwikkeling en maatschappelijke trend, registreert via het eigen Twitter-account en faciliteert deelname. RWINL bevordert mentaal weerbare burger, zelfwerkzaam met actieve eigen rol in strijd voor betere kansen.

Grondrechten

  1. Natiestaat
  2. Burgerrechten
  3. Beroepssectoren

Toelichting

RechtWijzer INL staat voor Nederland, nationale identiteit, wie/wat we zijn als land, onze geschiedenis en cultuur, wie we zijn als volk, als individuele burger, hoe geaard en gevormd in een samenleving met gedeelde waarden.
Het voert terug tot sociale grondbehoeften en grondrechten natiestaat.

RWINL belicht volkenrecht en gewoonterecht.
RWINL steunt een tijdloze nationale volkstraditie, vanzelfsprekend Zwarte Piet, tevens lokale/regionale cultuur. Een ondersteuning van natuurlijke identiteit en diversiteit.

RWINL staat voor de burger wiens recht geschaad wordt, omdat betreffende persoon buiten ‘systeem van uitvoering’ valt. De burger, die maatwerk vereist waar gelijke behandeling niet voegt. Veel loyale NL’se burgers en ondernemers worden de duimschroeven aangedraaid door eenzijdige regeldruk.

Hoe staat het met jouw vrijheden en rechten? Laat het RWINL weten via email of meldingsformulier. Samen in actie..

Voor het goede begrip..
RWINL behandelt individuele zaken uitsluitend als thema, zowel trend als willekeur. Géén slachtofferschap. Actieve eigen inbreng, ook feedback.

Recht en Erkenning

Zonder recht geen erkenning. Zonder erkenning geen recht. Cruciale begrippen t.b.v. ons aller welzijn.

Gelijke rechten, gelijke behandeling (in gelijke gevallen) en eerlijke kansen. Maatschappelijk balans. Legitiem streven en mooie uitdaging RechtWijzer iNL.

Deelname

Geen Meldpunt, maar RechtWijzer. Wijzen op (grond)rechten, waar die scheef getrokken en geschonden worden, een taak voor ons allen. Ervaar jij maatschappelijke ongelijkheid zonder gehoor bij bestaande instanties, laat het weten.

Voor registratie van discriminatie en rechtsongelijkheid, publieke en private sector, trend en willekeur, volg RechtWijzer iNL op Twitter.

Contact

Interesse?
Aanmelding via contactformulier met extra feedback.

E-mail:
rwinl@identiteitnl.com

RWINL op Twitter