Projecten

Drie hoofdthema’s met daaraan drie gekoppelde hoofdprojecten:

1. Nationalisme – ‘WIJ zijn Nederland’
2. Identiteit – ‘Identiteit zonder conflict’
3. Discriminatie – ‘Meldpunt Discriminatie INL’

Voorts overige/lokale projecten voor een eigen doelgroep.

Identiteit vormt kernbegrip in deze projecten met maatschappelijke relevantie en symboolfunctie. De stichting faciliteert de projecten in een open source platform. Aan elk project is eigen projectgroep gekoppeld, waarvoor (nieuwe) gebruiker zich kan registreren en aanmelden. Zie verder Deelname.

Interesse in actieve bijdrage aan ontwikkeling van project? Na registreren krijg je project en rol van eigen keuze toegewezen, waarin je grotendeels zelfstandig opereert op eigen plek en eigen tijd.

Doel

Bevordering van eigen identiteit in leefomgeving zonder identiteitsconflict.

 

Nationaal

 

Lokaal / Overig

Unite Gallery Error: Record not found