Poldervisie

Columns overzicht

Discriminatie en wetgeving
Discriminatie in de eigenlijke betekenis is ‘onderscheid maken’. Het ligt opgesloten in de natuur. Gelijkheid bestaat niet. De hele natuur kenmerkt zich door verschillen en verscheidenheid. Identiteit en diversiteit. Ontwikkeling van het leven berust erop.
Niets mis mee, maar onze wetgeving steekt anders in elkaar.
Lees verder ->

EUropa in strijd met grondrechten
Ieder land heeft eigen identiteit, een sociale behoefte en ook noodzaak.
Doelbewuste afbraak van nationale identiteit kan gekenschetst worden als ernstig misdrijf, een schadelijke vorm van (zelf)verloochening en verraad.
Lees verder ->

Toren van Babel
Een samenleving kenmerkt zich door gemeenschappelijke normen en waarden, vastgelegd in wet- en regelgeving. Niet alleen noodzaak, ook een oeroude sociale natuurlijke behoefte. Normen, waarden en behoeften verschillen per individu, groep of samenleving en dat impliceert natuurlijke ordening.
In de ‘Toren van Babel’ wordt reeds noodzaak onderkend van een eigen leefdomein voor verschillende volkeren, die over de hele wereld worden verspreid. Een Bijbelse wijsheid met een duidelijke vingerwijzing naar de moderne tijd en samenleving: eigen thuisland voor elk volk.
Lees verder ->