Info en contact

Stichting Identiteit NL

De stichting, opgericht 1996, vanaf 2011 onder huidige naam. Een onafhankelijke maatschappelijke instelling ter bevordering van nationalisme en identiteit in ruime zin. Diverse maatschappelijke projecten.

Nederland kent van origine een rijke eigen diversiteit. Herkenbare nationale identiteit met lokale subculturen en vrijheid voor individu maken Nederland kleurrijk, een samenleving met eigen sociaal-cultureel gezicht. De stichting staat voor deze nationale identiteit, alsook identiteit in ruimere zin, onlosmakelijk verbonden aan natuurlijke diversiteit.

Missie
What you see is what you get…
Eerlijk, open en authentiek.

Stichting Identiteit NL is enerzijds instelling van ideologisch gedreven projecten, gericht op identiteit (zonder conflict), i.h.b. nationale identiteit.
Nederland als soevereine natiestaat, zelfbewust en trots, eigen geschiedenis, uniek landschap en eigen volkscultuur. Belangrijke tijdloze waarden, die in ons geografisch dna liggen opgesloten en natuurlijke bescherming en beheer vragen.
Nederland norm vanuit bewegelijk nationalisme, soms naar links, voorlopig stevig rechts.

Anderzijds is de stichting juridisch gedreven in RechtWijzer INL, een conservatief-liberale tak tegen rechtsongelijkheid. RWINL beoogt ‘gelijk maatschappelijk speelveld’, een eigen ontplooiing en eerlijke kansen. RWINL stelt Nederland als rechtsstaat voorop, kent specifieke waarde toe aan natiestaat en volkenrecht met handhaving individuele grondrechten.
Geen discriminatie op welke grond ook.
Subsidieverlening aan zowel maatschappelijk Links als – Rechts.
Rechtspraak op zuivere grond van wet- en regelgeving, 
Een legitieme missie.. Eerlijk en staatsrechtelijk.

Een eigen merk

Contactgegevens

Stichting Identiteit NL
Andoornstraat 3
1817 CA Alkmaar

E-mail: info@identiteitnl.com

ING Bank rek.nr. 6986144
IBAN: NL76 INGB 0006 9861 44
BIC: INGBNL2A

K.v.K. 41241742