Over de stichting

Stichting Identiteit NL

De stichting is opgericht in 1996, vanaf 2011 onder huidige naam. Een onafhankelijke maatschappelijke instelling ter bevordering van identiteit en nationalisme, natuurlijke tegenstander van gelijkheidsdoctrine en multiculti.

Vanuit nationaal perspectief en eigen culturele identiteit zet de stichting zich in voor een kleurrijke Nederlandse samenleving. Rechts-conservatief en vrij met een sociaal hart voor eigen land.

….

Contactgegevens

Stichting Identiteit NL
Andoornstraat 3
1817 CA Alkmaar

E-mail: info@identiteitnl.com

ING Bank rek.nr. 6986144
IBAN: NL76 INGB 0006 9861 44
BIC: INGBNL2A

K.v.K. 41241742

 

Verslag en resultaten

De stichting is actief voorloper in bevordering van identiteit en nationaal bewustzijn. Maatschappelijk werk is langzaam proces. Met laatste project -Meldpunt Discriminatie INL, vanaf 1 september j.l.- is framewerk gereed. Het (uit)ontwikkelen van activiteiten en projecten is continu proces.

Na multiculti hoogtij jaren 80 en afbraak (collectieve) identiteit jaren 90 zet de stichting in 1996 begrip identiteit op de kaart via een sportieve clubactie. Een periode dat nauwelijks gesproken wordt over identiteit en (rechts-)nationalisme vrijelijk vals geassocieerd werd.
De stichting anticipeert op trend en ageert tegen ‘gelijkheid’. Met naamswijzigingen wordt hierop ingehaakt. Van Sportcultuur naar Holland Cultuur en tenslotte Identiteit NL sinds 2011, die het beste weergeeft waar de stichting voor staat.

Diverse kleinere activiteiten worden ontwikkeld, waaronder eigen merknaam. De stichting is vooral online actief via internet, website en social media. Ook voor stichting Identiteit NL ligt uitdaging in koppeling online ‘in real life’. Feit is dat intensieve online activiteit heeft bijgedragen aan herwaardering nationalisme. En begrip identiteit staat nu zelfs op politieke agenda. Daarmee bereikt de stichting min of meer doel met besef dat werk aan nationaal bewustzijn en respect voor identiteit nooit afgerond is.

Laatste project is Meldpunt Discriminatie INL, eerste anti-discriminatie centrum in Nederland voor rechtse doelgroep, dat een professionele structuur krijgt. Ook dat vergt tijd.

Met dit laatste project zijn de hoofdthema’s nationalisme en identiteit voldoende gedekt. Geen nieuwe hoofdprojecten meer. Uitwerking en fondsenwerving nu prioriteit.