Nieuws & Opinie

Laatste Nieuws… 14 oktober ’17. Op dit moment is het schaken op verschillende schaakborden tegelijk. Diverse projecten, die moeten worden ‘bijgewerkt’ t.b.v. open source platform. Projecten zijn het waard, prachtige uitdaging, maar intensief  en tijdrovend. Vooralsnog ‘liefdewerk, oud papier’. Vanaf 1 november a.s. is actieve gebruikersrol mogelijk voor Meldpunt Discriminatie INL. Overige projecten in later stadium.

 

1 september 2017
Oprichting Meldpunt Discriminatie INL voor rechtse doelgroep.