Nieuws

Laatste Nieuws… 10 maart 2018 – Eerste bezwaar met beroep op arbeidsrecht gegrond verklaard. Belangrijke eerste stap t.w. erkenning werkzaamheden Stichting Identiteit NL en Meldpunt Discriminatie INL. *** Volg nieuws/ontwikkeling hier >>>

2 maart 2018
Tot dusver geen signaal dat overheid oplossing voorstaat. Om die reden 2 x lokale hoorzitting afgezegd en dat bleek juist. Gemeente had deze onderneming en burger niets te bieden. Er is voldoende informatie verstrekt. Overheid is nu aan zet met eigen voorstel. Vooralsnog gevangen in ‘systeem van niks doen’, behalve bezwaarprocedures. Alles voor het goede doel, ons aller Nederland.

1 maart 2018
Je vraagt als ideologisch ondernemer bij overheid subsidie aan voor nieuw werkproject op grond van anti discriminatie principe. Dit project past kennelijk niet in links subsidieplaatje. Na negeren en traineren gaat hele juridische trucendoos open. Op grond van flauwiteit (taaltoets, symboolbedrag e.d.) moet steeds bezwaar worden aangetekend, wat onnodig veel tijd, werk en kosten met zich meebrengt. Met héél klein beetje maatwerk en goede wil overheid was probleem in notime opgelost. Niet dus. Ziek systeem. Totale blokkade dreigt, zelfs op rechtsgang, een grote schande.

22 januari 2018
Uit protest is werk stilgelegd m.u.v. laatste nieuws (lichtkrant), kleinschalig design en ‘low level’ twitter. Stichting Identiteit NL/Meldpunt Discriminatie INL blijft online open en bereikbaar. Er lopen inmiddels diverse bezwaarschriften. Doorgaan op oude voet is volkomen zinloos als overheid niet faciliteert. Het draait om anti-discriminatie principe, maar ook om arbeidsrecht.

21 januari 2018
Uit protest tegen afwijzing van subsidie voor Meldpunt Discriminatie INL, 100% subsidieproject op grond van gelijke rechten, gaat de stichting voor onbepaalde tijd op ‘Hold’. Geen nieuwe activiteit. Een protest, naast bezwaarprocedure. tegen deze zoveelste vorm van discriminatie door een overheid met linkse claim op mensenrechten. Deze linkse overheid bedient alleen de zelf benoemde groepen en blokkeert gezonde ontplooiing en ontwikkeling van andere groepen of werkvoorziening. Het houdt eens op.. Uiterste consequentie is  helemaal kappen, we zijn géén gekke Gerritje. Dan gaan we achter de geraniums en bereikt deze overheid wat het beoogt.

11 januari 2018
Meldpunt Discriminatie INL. Onvrede over overheidsprocedure, uitblijven subsidiebesluit en ontbreken persoonlijk/inhoudelijk contact. Tot dusver verzaakt overheid in faciliteren. Van gelijke rechten en kansen is geen sprake. Het wordt ervaren als directe ‘blokkade’ in ontplooiing, ontwikkeling en welzijn. Via de eigen media blijft de stichting informeren over voortgang.

31 december 2017
Afgelopen jaren snoeihard gewerkt onder zware druk, als het ware 1 hand vastgebonden op rug en de mond half gesnoerd. 2017 upgrading website incl. social media. Tevens oprichting Meldpunt Discriminatie INL. Sinds juli/aug ’17 loopt bij de overheid subsidieaanvraag voor 2018. De stichting wacht op beschikking. Eén ding is zeker, in 2018 zal het anders gaan dan afgelopen jaren. Eerlijk alles (ver)delen wie het toekomt. Met de beste wensen..

1 december 2017
Stichting Identiteit NL maakt met Meldpunt Discriminatie INL duidelijk statement. Decennialang extreem links beleid in Nederland omtrent mensenrechten vereist verschuiving naar Rechts. Gelijke rechten en eerlijke kansen voor iedereen, ook de ‘vergeten’  groepen. Met of zonder overheidssubsidie, MDINL blijft actief.

1 september 2017
Oprichting Meldpunt Discriminatie INL voor de ‘vergeten’ groepen in Nederland, met name conservatief-liberaal rechts.