Meldpunt Discriminatie INL

Recht om te zijn wie we zijn..

LAATSTE NIEUWS… 15 februari 2019 – Stichting Identiteit NL is genoodzaakt tot rechtsprocedure tegen de lokale overheid, mits juridisch en financieel ondersteund. Diverse rechten worden naar eigen ervaring en analyse met voeten getreden. Zaak is complex. Een rechtszitting staat reeds gepland, maar eerst komende weken op zoek naar advocaat. Hopelijk lukt het, anders mogelijk uitstel. *** 1 januari 2019 – Meldpunt Discriminatie INL wenst voor 2019 dat het recht mag zegevieren.

De vergeten burger

Nederland kent enorme waslijst aan landelijk en lokaal opererende Anti Discriminatie Bureau’s (ADB’s). Deze centra hebben gemeen dat ze onvervalst politiek links zijn en dezelfde groepen en burgers bedienen voor hun rechten en kansen. Een enorm landelijk netwerk met een door Links gelabeld en gesubsidieerd anti-discriminatiebeleid. Prima voor de eigen groepen, maar ontoereikend.

Nederland kent ook vele groepen en burgers, die niet door Links gelabeld zijn en geen gehoor vinden bij bestaande ADB’s. Ze bezitten dezelfde rechten, maar worden in praktijk achtergesteld, zelfs uitgesloten, met name conservatief-liberaal Rechts. Ook deze burgers hebben het niet makkelijk. Hier is geen sprake van eerlijk rechtssysteem.  Geen sprake van gelijke rechten, gelijke/eerlijke behandeling en gelijke/eerlijke kansen.

Artikel 1
Gelijke rechten, gelijke/eerlijke behandeling en gelijke/eerlijke kansen voor elke burger in Nederland. Grondwet is neutraal, maar uitvoering vaak discutabel, zelfs extreem links. Discriminatie van gewone burger ‘op rechts’. Slecht voor maatschappelijk evenwicht, slecht voor Nederland.