Meldpunt Discriminatie INL

Recht om te zijn wie we zijn..

LAATSTE NIEUWS… 18 oktober 2019 – Slepend conflict met lokale overheid, waardoor ontwikkeling stagneert. Identiteit NL laat zich geen dictaat opleggen en rekent sinds ‘overval’ 2018 niet meer op normaal contact. Geen subsidie voor Meldpunt Discriminatie INL, geen faciliteit, voortdurend traineren van rechtsprocedure, over rest maar te zwijgen. Dat heet onrecht, maar lost niks op. Daarom verkent de stichting nu meerdere opties voor ontplooiing en voortgang, zonder verlies sociaal zekerheidsrecht, desnoods levenslang ‘luis in de pels’.

Achtergestelde groepen

Nederland kent enorme waslijst aan landelijk en lokaal opererende Anti Discriminatie Bureau’s (ADB’s). Deze centra hebben gemeen dat ze onvervalst politiek links zijn en dezelfde groepen en burgers bedienen voor hun rechten en kansen. Een enorm landelijk netwerk met een door Links gelabeld en gesubsidieerd anti-discriminatiebeleid. Prima voor de eigen groepen, maar ontoereikend.

Nederland kent ook vele groepen en burgers, die niet door Links gelabeld zijn en geen gehoor vinden bij bestaande ADB’s. Ze bezitten dezelfde rechten, maar worden in praktijk achtergesteld, de maat genomen, zelfs uitgesloten, met name conservatief-liberaal Rechts. Ook deze burgers hebben het niet makkelijk. Gelijke rechten staan niet ter discussie, wel bestuursbeleid en uitvoering. Bij veel burgers is geen sprake van eerlijke behandeling en eerlijke kansen, over gelijke kansen niet eens gesproken.

Artikel 1
Artikel 1 van NL’se grondwet is helder. Gelijke rechten voor elke burger, een grondwettelijke bescherming, ongeacht wie of wat hij/zij is.

In praktijk blijkt ons rechtssysteem reeds decennialang in uitvoering ‘links’, een aantoonbare trend.  Veelal zelfs sprake van links dictaat. Dat betekent ook veel burgers, van wie eigen recht en belang geschonden wordt. Het maatschappelijk evenwicht is zoek en dat is slecht voor Nederland.