Laatste Nieuws… 25 juni 2018 – Tot dusver verzaakt overheid in faciliteren MDINL. Geen ‘gelijk recht’ voor een conservatief-liberaal Meldpunt Discriminatie INL t.b.v. maatschappelijk evenwicht. Geen vrijheid, ontplooiing en welzijn voor burgers, gevangen in systeem zonder perspectief. De stichting zal overheid subtiel blijven wijzen op eigen (grond)wetgeving. Dit is pas begin.. ***11 juni 2018 – Twitterkanaal Meldpunt Discriminatie INL voor overzichtelijk beeld van klachtenpatroon en nieuwsontwikkeling.

 

De ‘vergeten’ burger

Nederland kent een enorme waslijst aan landelijk en lokaal opererende Anti Discriminatie Bureau’s (ADB’s). Deze centra hebben gemeen dat ze onvervalst politiek links zijn en dezelfde groepen en minderheden bedienen voor gelijke rechten en kansen. Een enorm landelijk netwerk met een door Links gelabeld en gesubsidieerd anti-discriminatiebeleid. Prima voor de eigen groepen, maar ontoereikend.

Nederland kent ook groepen en minderheden, die niet door Links gelabeld worden. Dat hoeft ook niet voor hetzelfde recht. Het zijn met name  ‘rechtse’ groepen, conservatief-liberaal, die het ook niet altijd makkelijk hebben, zich moeten aanpassen of wiens eigen rechten en kansen onder druk staan.

Tot dusver wordt beleid aangaande mensenrechten en minderheden volledig gedomineerd door Links. Dat moet veranderen. Eenzijdig maatschappelijke druk is ongewenst. Iedere burger moet zich in eigen land thuis voelen, zichzelf kunnen zijn. Bovendien gaat het om algehele wet- en regelgeving. Gelijke rechten voor elke burger. Beleid hieromtrent vereist verschuiving naar rechts voor maatschappelijk evenwicht.

Profiel

Meldpunt Discriminatie INL komt in kerntaak -gelijke rechten- overeen met bestaande Anti Discriminatie Bureaus incl. klachtenregistratie. Voorts zijn de verschillen en verschuiving naar rechts significant t.b.v. maatschappelijk balans..

  • MDINL richt zich op de ‘vergeten burger’, met name conservatief-liberaal Rechts, die geen gehoor vindt bij bestaande ADB’s.
  • MDINL kent meer waarde toe aan natiestaat in verhouding tot burger.
  • MDINL kent meer waarde toe aan samenleving in verhouding tot individu.
  • MDINL kent meer waarde toe aan natuurlijk onderscheid i.c. maatwerk in verhouding tot gelijke behandeling.
  • MDINL kent meer waarde toe aan eigen vrije ontplooiing in verhouding tot opgelegde emancipatie.
  • Mentaal weerbaar in plaats van slachtofferrol.

 

Doelgroep

1. Klassieke grondrechten natiestaat
2. Authentieke nationale en lokale volkstraditie
3. Conservatieve bevolkingsgroepen
4. Traditionele beroepsgroepen
5. Minderheden ‘zonder label’

Wie zijn deze ‘vergeten’ groepen en minderheden’?  Lees toelichting –>>

 

Werkwijze

Behoor je tot een groep of minderheid, die niet gehoord of ‘weggedrukt’ wordt? Maak dan via formulier melding van discriminatie of formuleer klacht. Ook kun je extra feedback geven, bv. eigen actieve inbreng.
Meldpunt Discriminatie INL neemt concrete meldingen in behandeling, geeft advies of verwijst door.

 

E-mail: mdinl@identiteitnl.com