Meldpunt Discriminatie INL

LAATSTE NIEUWS… 27 september 2018 – Beleid Meldpunt Discriminatie INL is aangepast. Minder dienstverlening, meer zelfwerkzaamheid. Géén klaaglijn en slachtofferrol. MDINL faciliteert platform voor burger, die actief bijdraagt aan herstel of verbetering van eigen rechtspositie. Lees ook toelichting op Doelgroep.–> ***14 augustus 2018 – Vooralsnog geen Recht voor Meldpunt Discriminatie INL op grond van Artikel 1 en sociale wetgeving. Geen subsidie van overheid, zelfs geen faciliteit voor ontplooiing. Dat heet Onrecht. MDINL zet werk voort. Een evenwichtig antwoord op eenzijdig mensenrechtenbeleid. Social mediakanalen blijven online. Volg twitterkanaal MDINL voor ontwikkeling.

De vergeten burger

Nederland kent enorme waslijst aan landelijk en lokaal opererende Anti Discriminatie Bureau’s (ADB’s). Deze centra hebben gemeen dat ze onvervalst politiek links zijn en dezelfde groepen en burgers bedienen voor hun rechten en kansen. Een enorm landelijk netwerk met een door Links gelabeld en gesubsidieerd anti-discriminatiebeleid. Prima voor de eigen groepen, maar ontoereikend.

Nederland kent ook vele groepen en burgers, die niet door Links gelabeld zijn en geen gehoor vinden bij bestaande ADB’s. Ze bezitten dezelfde rechten, maar worden in praktijk achtergesteld, zelfs uitgesloten, met name conservatief-liberaal Rechts. Ook deze burgers hebben het niet makkelijk. Hier is geen sprake van eerlijk rechtssysteem.  Geen sprake van gelijke rechten, gelijke/eerlijke behandeling en gelijke/eerlijke kansen.

Artikel 1
Gelijke rechten, gelijke/eerlijke behandeling en gelijke/eerlijke kansen voor elke burger in Nederland. Grondwet is neutraal, maar uitvoering vaak discutabel, zelfs extreem links. Discriminatie van gewone burger ‘op rechts’. Slecht voor maatschappelijk evenwicht, slecht voor Nederland.