Meldpunt Discriminatie INL

Laatste nieuws.. 6 sept. 17. Meldpunt Discriminatie INL is bereikbaar via emailadres en meldingsformulier, maar neemt nog geen klacht in behandeling. De stichting wacht eerst besluit af van overheid op subsidieaanvraag.

‘Rechts’ Meldpunt Discriminatie

Nederland kent een enorme waslijst aan Anti Discriminatie Bureaus. Landelijk en lokaal opererende centra, die onvervalst politiek links zijn en dezelfde groepen en minderheden bedienen voor gelijke rechten en kansen. Vele tientallen vuurrood gefaciliteerde centra, een enorm landelijk netwerk met een door Links gelabeld en gesubsidieerd anti-discriminatiebeleid.

Links anti-discriminatie netwerk is prima voor de eigen doelgroep, maar ook rechts Nederland kent groepen en minderheden, wiens rechten en kansen ‘onder druk staan’. Groepen en minderheden, die het niet altijd makkelijk hebben of zich moeten aanpassen. Deze worden niet door politiek links gelabeld, omdat deze overwegend autochtone groepen en minderheden doorgaans hard werken en niet klagen.

Een recente motie van Mr. Hiddema/FvD om de subsidiestromen van de overheid naar de ADB’s stop te zetten werd resoluut verworpen door Minister Plasterk/PvdA. Kansloze motie. Wederom werd duidelijk dat beleid aangaande mensenrechten en minderheden wordt bepaald door politiek links. Eenzijdig beleid hieromtrent creëert oneerlijk maatschappelijk speelveld. Eenzijdig maatschappelijke druk is ongewenst. Steeds minder ruimte om jezelf te kunnen zijn in eigen land.
Dat moet veranderen.

Doelstelling

Meldpunt Discriminatie INL zal in kerntaak overeen komen met bestaande Anti Discriminatie Bureaus incl. klachtenregistratie.
Meest significante verschil is  de rechtse doelgroep, ter aanvulling op bestaande beleid. Ook staat MD-INL expliciet voor Nederland, onze natiestaat.
MD-INL hanteert begrip ‘eerlijk’ of ‘waardig’ i.p.v. ‘gelijk’. Geen voorkeursbeleid, maar vrije ontplooiing eigen doelgroep.
MD-INL stimuleert weerbare individuen, die opkomen voor eigen rechten en eerlijke kansen.

Doelgroep

1. Klassieke grondrechten natiestaat
2. Authentieke nationale en lokale volkstraditie
3. Conservatieve bevolkingsgroepen
4. Traditionele beroepsgroepen
5. Minderheden ‘zonder label’

Wie zijn deze ‘rechtse’ groepen en minderheden?  Lees toelichting –>>

 

 

Werkwijze

Behoor je tot een groep of minderheid, die niet gehoord of ‘weggedrukt’ wordt? Maak dan via formulier melding van discriminatie of formuleer klacht. Ook kun je extra feedback geven, bv. eigen actieve inbreng.
Meldpunt Discriminatie INL neemt concrete meldingen in behandeling, geeft advies of verwijst door.

Laatste nieuws

6 sept. 17. Meldpunt Discriminatie INL is bereikbaar via emailadres en meldingsformulier., maar neemt nog geen klacht in behandeling. De stichting wacht eerst besluit van overheid af op subsidieaanvraag.