Meldpunt Discriminatie INL

Recht om te zijn wie we zijn..

LAATSTE NIEUWS… 20 september 2019 – Onverkwikkelijk proces tegen Wilders, volksvertegenwoordiger, trekt wissel op samenleving. Vermoedelijk topje van de ijsberg, waar het gewone burger of kleine ondernemer betreft. Ook stichting Identiteit NL i.c. Meldpunt Discriminatie INL heeft slepend conflict, maar haakt af in rechtsgang tegen (lokale) overheid. Geen vertrouwen in huidig rechtssysteem, geen zicht op eerlijk proces. Stichting zet activiteit voort, maar niet op de oude voet. Binnenkort meer nieuws.. ***22 mei 2019 – Meldpunt Discriminatie INL inventariseert klachten en plaatst thema’s online. Hoofdthema’s, die ingrijpend uitwerken op Nederland, gewone burger en kleine ondernemer, worden overzichtelijk  in ‘Momenten’ op Twitter gezet. We kunnen ontwikkeling volgen en actie ondernemen. De eerste themakanalen op Twitter staan online t.w. ‘Sociaal Recht’ en ‘Onderzoek naar EU’. MDINL behandelt persoonlijke klacht in vorm van thema als jouw recht geschonden wordt door systeem of beleid. Je kunt hieraan eigen actieve bijdrage leveren.

De ‘vergeten’ burger

Nederland kent enorme waslijst aan landelijk en lokaal opererende Anti Discriminatie Bureau’s (ADB’s). Deze centra hebben gemeen dat ze onvervalst politiek links zijn en dezelfde groepen en burgers bedienen voor hun rechten en kansen. Een enorm landelijk netwerk met een door Links gelabeld en gesubsidieerd anti-discriminatiebeleid. Prima voor de eigen groepen, maar ontoereikend.

Nederland kent ook vele groepen en burgers, die niet door Links gelabeld zijn en geen gehoor vinden bij bestaande ADB’s. Ze bezitten dezelfde rechten, maar worden in praktijk achtergesteld, de maat genomen, zelfs uitgesloten, met name conservatief-liberaal Rechts. Ook deze burgers hebben het niet makkelijk. Gelijke rechten staan niet ter discussie, wel de uitvoering en (linkse) koers. Bij veel burgers is geen sprake van eerlijke behandeling en eerlijke kansen, over ‘gelijkheid’ niet eens te spreken.

Artikel 1
Gelijke rechten voor elke burger in Nederland. Elke burger grondwettelijk beschermd, ongeacht identiteit.

Grondwet artikel 1 is neutraal, maar uitvoering vaak discutabel, zelfs extreem links. Het betekent dat veel burgers met name ‘op rechts’ buitenspel staan, slecht voor maatschappelijk evenwicht, slecht voor Nederland.