Laatste nieuws… 21 januari 2017 – Uit protest tegen afwijzing van subsidie voor Meldpunt Discriminatie INL, 100% subsidieproject op grond van gelijke rechten, gaat de stichting voor onbepaalde tijd op ‘Hold’. Geen nieuwe activiteit. Een protest, naast bezwaarschriften, tegen deze zoveelste vorm van discriminatie door een overheid met linkse claim op mensenrechten/minderheden. Deze linkse overheid bedient alleen de zelf benoemde groepen en blokkeert gezonde ontplooiing en ontwikkeling van andere groepen of werkvoorziening. Het houdt eens op.. Uiterste consequentie is  helemaal kappen, we zijn géén gekke Gerritje. Dan gaan we achter de geraniums en bereikt deze overheid wat het beoogt. ***04 januari 2018 – Fundament MDINL is gelegd en eerste fase afgerond. Er loopt bij de overheid subsidieaanvraag voor 2018. De stichting wacht op beschikking. Voorlopig dus activiteit op laag pitje. *** 01 januari 2018 – Gelukkig 2018 ! Meldpunt Discriminatie INL blijft strijden voor gelijke rechten en eerlijke  kansen.

De ‘vergeten’ burger

Nederland kent een enorme waslijst aan landelijk en lokaal opererende Anti Discriminatie Bureau’s (ADB’s). Deze centra hebben gemeen dat ze onvervalst politiek links zijn en dezelfde groepen en minderheden bedienen voor gelijke rechten en kansen. Een enorm landelijk netwerk met een door Links gelabeld en gesubsidieerd anti-discriminatiebeleid. Prima voor de eigen groepen, maar ontoereikend.

Nederland kent ook groepen en minderheden, die niet door Links gelabeld worden. Het zijn met name  ‘rechtse’ groepen, conservatief-liberaal, die het ook niet altijd makkelijk hebben, zich moeten aanpassen of wiens eigen rechten en kansen onder druk staan.

Tot dusver wordt beleid aangaande mensenrechten en minderheden volledig gedomineerd door Links. Dat moet veranderen. Eenzijdig maatschappelijke druk is ongewenst. Iedere burger moet zich in eigen land thuis voelen, zichzelf kunnen zijn. Bovendien gaat het hier om algehele wet- en regelgeving. Gelijke rechten voor elke burger. Beleid hieromtrent vereist verschuiving naar Rechts.

Meldpunt Discriminatie INL

Meldpunt Discriminatie INL is op 1 september 2017 opgericht voor deze ‘vergeten’ groepen.
Voor melding en klachten is Meldpunt Discriminatie INL bereikbaar 24/7 online.
De stichting heeft voor Meldpunt Discriminatie INL subsidie aangevraagd bij overheid.

 

Profiel

Meldpunt Discriminatie INL komt in kerntaak -gelijke rechten- overeen met bestaande Anti Discriminatie Bureaus incl. klachtenregistratie. Meest significante verschil is de doelgroep. MDINL richt zich op alle ‘vergeten’ burgers, met name ‘rechtse’ groepen, conservatief-liberaal, die geen gehoor vinden bij bestaande ADB’s.

MDINL kent meer waarde toe aan natiestaat in verhouding tot burger. Meer waarde aan samenleving in verhouding tot individu. Meer waarde aan natuurlijke verschil incl. maatwerk in verhouding tot ‘gelijke behandeling’. Meer waarde aan eigen vrije ontplooiing in verhouding tot opgelegde emancipatie. Mentaal weerbaar in plaats van slachtofferrol.

Doelgroep

1. Klassieke grondrechten natiestaat
2. Authentieke nationale en lokale volkstraditie
3. Conservatieve bevolkingsgroepen
4. Traditionele beroepsgroepen
5. Minderheden ‘zonder label’

Wie zijn deze ‘vergeten’ groepen en minderheden’?  Lees toelichting –>>

 

Werkwijze

Behoor je tot een groep of minderheid, die niet gehoord of ‘weggedrukt’ wordt? Maak dan via formulier melding van discriminatie of formuleer klacht. Ook kun je extra feedback geven, bv. eigen actieve inbreng.
Meldpunt Discriminatie INL neemt concrete meldingen in behandeling, geeft advies of verwijst door.

Laatste nieuws

01 januari 2018 – Gelukkig 2018 ! Erkenning en waardering is belangrijk. Subsidie/geld voor ontplooiing en ontwikkeling is belangrijk. Meldpunt Discriminatie INL strijdt voor gelijke rechten. Vooralsnog ongesubsidieerd, maar eerlijk en actief.

1 september 2017. Aanvang Meldpunt Discriminatie INL. Meldpunt is bereikbaar via emailadres en meldingsformulier.