Meldingsformulier

Doelgroep

Meldpunt Discriminatie INL staat in de eerste plaats voor Nederland, onze nationale identiteit. Een natiestaat en rechtsstaat, ook een rechts’persoon’ die bescherming vereist.

MDINL staat voor nationale/lokale volkstraditie, die respect verdient, soms aanpassing individu. MDINL biedt platform aan nationalisten, die een tijdloze Nederlandse volkstraditie verdedigen naar volkenrecht en gewoonterecht.

MDINL is meldpunt voor de ‘vergeten’ burger, met name conservatief-liberaal Rechts. De burger, wiens eigen identiteit in eigen land onder druk staat, die niet gehoord wordt, voortdurend de maat wordt genomen en wiens eigen vrijheid steeds meer wordt ingeperkt.

MDINL is ook meldpunt voor de burger wiens recht geschaad wordt, omdat persoon buiten systeem van uitvoering valt. De burger, die maatwerk vereist waar gelijke behandeling niet voegt.

Meldpunt Discriminatie INL is eigenlijk meldpunt voor alle groepen en burgers in ons land, die buiten ‘links’ systeem van uitvoering vallen. Naast bovenvermelde groepen ook conservatieve christenen, klassieke mannelijke en vrouwelijke rolmodellen, traditionele beroepsgroepen (vissers,  boeren), linkshandigen e.a.

Diverse groepen, gewone loyale NL’se burgers, worden benadeeld door eenzijdige druk en uitvoering. Worden jouw vrijheden en rechten geschaad?  Kun je niet (meer) zijn wie of wat je bent in eigen land? Laat het MDINL weten via email of meldingsformulier.

Voor het goede begrip..

MDINL is zelfwerkzaam. Uitsluitend actieve eigen inbreng OF feedback voor herstel/verbetering van eigen rechtspositie. MDINL faciliteert en registreert, maar is géén klaaglijn en neemt géén individuele zaken in behandeling. Wel kun je via MDINL jouw klacht als thema op de agenda zetten.