Meldingsformulier

 Toelichting doelgroep

Meldpunt Discriminatie INL staat in eerste plaats voor Nederland, onze natiestaat, onze nationale grondrechten, ons aller belang.
Rechts-nationalisten verdienen eerlijk maatschappelijk speelveld om onze nationale identiteit en waarden te kunnen verdedigen.

Ook authentieke nationale en lokale volkstraditie verdient respect, geenszins geval in bv. geënsceneerde hetze tegen Zwarte Piet LEES: Sinterklaasfeest.

Meldpunt Discriminatie INL richt zich op klassiek rechtse doelgroep, conservatief-liberale groepen en minderheden, die onder druk staan, zich niet herkennen in links beleid, niet gehoord worden, voortdurend worden weggezet of de maat genomen en wiens recht en vrijheid in eigen land steeds meer worden ingeperkt.

Meldpunt Discriminatie INL staat dus voor een diverse doelgroep, o.a. conservatieve christenen. Andere groep betreft ‘echte’ man of vrouw, aangetast in eigen identiteit, rol en waarde. Of de groep van linkshandigen, waar het soms schort aan faciliteit. En dan de traditionele NL’se beroepssector (landbouw, visserij, transport), die geconfronteerd wordt met EU-regels en banenverlies.

Zo zijn er diverse ‘vergeten’ (minderheids)groepen in eigen land. Herken jij jezelf hierin? Word je benadeeld door eenzijdig maatschappelijke regeldruk?
Kun je niet (meer) zijn wie of wat je bent?

Via bijgaand meldingsformulier kun je klacht indienen of thema aan de orde stellen. Serieuze melding wordt in behandeling genomen. Géén slachtofferrol.