Meldingsformulier

 Toelichting doelgroep

Meldpunt Discriminatie INL staat in eerste plaats voor onze natiestaat en nationale identiteit. WIJ zijn Nederland.
Authentieke nationale/lokale volkstraditie verdient respect en acceptatie, soms aanpassing van individu. MDINL komt op voor nationalisten, die onze nationale grondrechten en waarden verdedigen.

Meldpunt Discriminatie INL richt zich op alle ‘vergeten’ groepen, met name ‘rechtse’ groepen, conservatief-liberaal. Groepen en burgers, die onder druk staan in links beleid, niet gehoord worden, voortdurend de maat genomen en wiens recht en vrijheid in eigen land steeds meer worden ingeperkt.
Hierbij ook de vraag waarom een hele samenleving zich moet aanpassen aan een door linkse politiek gelabeld individu (lhbti, etnisch), terwijl bv. linkshandigen zich wel gewoon conformeren aan samenleving.

Diverse groepen vallen buiten huidig beleid. Meldpunt Discriminatie INL komt op voor deze groepen en burgers. Naast bovenvermelde groepen bv. conservatieve christenen. Voorts steun voor authentieke mannelijke en vrouwelijke identiteit incl. rolpatronen. Gelijke rechten voor traditionele beroepsgroepen (boeren, vissers), geconfronteerd met oneerlijke concurrentie. Maar ook de gewone burger, die maatwerk wil, waar ‘gelijke behandeling’ niet voegt.

Diverse groepen, vaak gewone burgers, worden benadeeld door eenzijdig maatschappelijke regeldruk. Kun je niet (meer) zijn wie of wat je bent? Meldpunt Identiteit NL wil gelijke rechten en eerlijke kansen voor elke burger in dit land.

Via bijgaand meldingsformulier kun je klacht indienen of thema aan de orde stellen. Serieuze melding wordt in behandeling genomen.