Meldpunt Discriminatie INL

Recht om te zijn wie we zijn

LAATSTE NIEUWS… 13 april 2020 – De stichting biedt nu een eigen juridisch naslagwerk, zie webpagina Grondrechten.

Achtergestelde groepen

Nederland kent enorme waslijst aan landelijk en lokaal opererende Anti Discriminatie Bureau’s (ADB’s). Deze centra hebben gemeen dat ze onvervalst politiek links zijn en dezelfde groepen en burgers bedienen voor hun rechten en kansen. Een enorm landelijk netwerk met een door Links gelabeld en gesubsidieerd anti-discriminatiebeleid.

Nederland kent ook vele groepen en burgers, die niet door Links gelabeld zijn en geen gehoor vinden bij bestaande ADB’s. Ze bezitten dezelfde rechten, maar worden in praktijk achtergesteld, de maat genomen, zelfs uitgesloten, met name conservatief-liberaal Rechts. Deze gewone burgers, vaak hardwerkende ondernemers hebben het niet makkelijk. Gelijke rechten volgens artikel 1 van de Grondwet, maar in praktijk syteem van zware onderdrukking. Geen sprake van eerlijke behandeling en eerlijke kansen.

Artikel 1
Artikel 1 van NL’se grondwet is helder. Gelijke rechten voor elke burger, een grondwettelijke bescherming, ongeacht wie of wat hij/zij is.

In praktijk worden ons overheidsbestuur en rechtssysteem reeds decennialang gedicteerd door politiek-maatschappelijk Links, een aantoonbare trend. Het betekent ook stelselmatig ‘schending’ recht en belang van andere bevolkingsgroepen. Maatschappelijk evenwicht is volkomen zoek, slecht voor Nederland.

Maatschappelijke sectoren

1. Klassieke grondrechten natiestaat
2. Authentieke nationale en lokale volkstraditie
3. Conservatieve bevolkingsgroepen
4. Traditionele beroepsgroepen
5. Minderheden ‘zonder label’

Lees toelichting hier —> 

Meldpunt Discriminatie INL

Meldpunt Discriminatie INL -sinds 1 september 2017 – richt zich primair op belang van Nederland, onze natiestaat, een gemeenschappelijk belang. Meldpunt tegen discriminatie van groepen/burgers in onze samenleving, met name conservatief-liberaal Rechts.

MDINL ontvangt geen subsidie van overheid. Dienstverlening vooralsnog beperkt. MDINL volgt nauwgezet landelijke ontwikkeling, registreert via eigen Twitter-account en faciliteert deelname.
MDINL neemt geen individuele zaken in behandeling en vormt géén klaaglijn voor burger in slachtofferrol.

MDINL bevordert mentaal weerbare burger en beoogt zelfwerkzaamheid, actieve eigen rol in organisatie voor gelijke rechten en eerlijke kansen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Nederland-vrij.jpg

Melding

MDINL staat voor nationaal grondrecht en artikel 1, gelijke rechten voor elke burger. Wie slachtoffer is van overheidssysteem, anderszins maatschappelijke ongelijkheid ervaart en geen gehoor vindt bij bestaande instanties, kan hiervan melding maken bij MDINL.

Klachtenregistratie, zie MDINL op Twitter.

E-mail: mdinl@identiteitnl.com.
Of maak melding via formulier met extra feedback.

Deelname

Interesse in deelname?
Idee voor eigen bijdrage?
Aanmelding via email of online meldingsformulier.

MDINL op Twitter

Divi-bokaal NOS. Voorbeeld van diversiteitspolitiek bij publieke omroep, gesubsidieerd voorkeursbeleid. Links gelabeld racisme, men komt ermee weg. Het is in strijd met wet en beleid, de vrijheid als burger én natiestaat te kunnen zijn wie we zijn.
https://www.ongehoordnederland.nl/divi-bokaal-nos-is-racistisch-binnenhof-report-met-martin-bosma-pvv/

Meldpunt Discriminatie INL -MDINL- inventariseert en registreert schending van Nederlands grondrecht waar sprake is van a. trend of b. willekeur. Discriminatie kan betrekking hebben op individu, groep en samenleving.