Info en contact

De stichting, opgericht 1996, vanaf 2011 onder huidige naam IdentiteitNL stopt als stichting en gaat vanaf 1 november 2022 verder als beweging. Slechts juridisch en administratief zal IdentiteitNL veranderen.
Onafhankelijke maatschappelijke beweging ter bevordering van identiteit in ruimste zin, natuurlijk gegrond. Zonder identiteit geen diversiteit. Diverse maatschappelijke projecten.


IdentiteitNL staat met name voor nationale identiteit, vele lokale subculturen. Het maakt Nederland tot een kleurrijke, moderne samenleving met eigen sociaal-cultureel gezicht.

Missie
IdentiteitNL is maatschappelijk ondernemen. Diverse ideologisch  gedreven projecten omtrent identiteit ihb nationale identiteit. Nederland en samenleving vanuit bewegelijk nationalisme. Soevereine natiestaat, zelfbewust en trots, eigen geschiedenis, uniek landschap en eigen volkscultuur. Belangrijke tijdloze waarden, die overdracht en bescherming vragen.

RechtWijzer INL, anti-discriminatie tak, volgt het rechtssysteem, signaleert waar sprake is van eenzijdig (politieke) rechtspraak en beoogt ‘balans’, gelijk maatschappelijk speelveld.
Een legitieme missie.

Contact

Stichting Identiteit NL
Andoornstraat 3
1817 CA Alkmaar
E-mail: info@identiteitnl.com

Reknr. NL76 INGB 0006 9861 44
KvK nr. 41241742

Eigen merk