Laatste Nieuws… Ook aan dit project wordt gewerkt aan meer faciliteit ter bevordering.

Identiteit zonder conflict

Leef-/werkomgeving zonder identiteitsconflict

Gedachte achter dit project is feit dat identiteit kan conflicteren, bv. nationale identiteit met culturele identiteit, persoonlijke identiteit met groepsidentiteit of een voetbalvereniging in een beursbedrijf. En zo zijn er veel voorbeelden. Dan gaan we niet koste wat kost boel bij elkaar houden, elkaar verplicht opzadelen met ergernis en spanning en ook geen karaktermoord op elkaar plegen. Dan houden of halen we de partijen gewoon uit elkaar. Ieder in de eigen waarde en op eigen plek, die passend is. Geen norm van insluiten, maar uitsluiten indien nodig. Vaak is bruggen bouwen nodig, maar muren vormen het eigen fundament.