Identiteit zonder conflict

Leven en werken zonder conflict

Waar geleefd en gewerkt wordt onstaan conflicten. Grote of kleine conflicten, meer of minder vervelend, maar onontkoombaar.
We hebben nu eenmaal te maken met verschillend type identiteit. Fact of life.

Persoonlijke identiteit kan conflict geven met groepsidentiteit of ander type persoon. Culturele identiteit kan botsen met nationale identiteit, een voetbalvereniging met beursbedrijf, etc. Vele voorbeelden op divers maatschappelijk terrein in diverse situaties.

Hoe dan ook, conflicten zijn er om opgelost te worden, liefst te voorkomen.

Project ‘Identiteit zonder conflict’ wil het risico op conflict klein houden en de kans op escalatie verminderen. Project bevordert ‘identiteit’, faciliteit voor eigen ruimte en ontplooiing. Niet koste wat kost boel bij elkaar houden of dogma ‘verbinding’, maar realisme en ‘ieder eigen plek en taak’.

Spanning en conflict voorkomen waar mogelijk, oog voor natuurlijk onderscheid, ieder in de eigen waarde, geen karaktermoord.

Soms is samenwerking wenselijk, soms ook onmogelijk. Soms is insluiten gewenst, maar uitsluiten verstandig.
Soms bouwen we bruggen, maar muren vormen fundament.

‘Identiteit zonder conflict’, maatschappelijk project gegrond op natuurlijke diversiteit.