Identiteit zonder conflict

Leven en werken zonder ooit conflict met omgeving. Is dat mogelijk? NEE, dat bestaat niet.

Ene type persoon kan in conflict komen met ander type persoon of met bepaalde groep. Culturele identiteit kan botsen met nationale identiteit, een bedrijf met haar bedrijfsvereniging etc. Vele voorbeelden op divers maatschappelijk terrein.

Conflicten moeten worden opgelost, liefst voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld mensen in directe omgeving eigen plek geven, zodat risico op conflict wordt verminderd, niet escaleert.

‘Identiteit zonder conflict’ wil de kans op conflict verminderen met ruimte geven aan ‘identiteit’, waardoor die zichzelf kan ontplooien, niet botst met omgeving.

Niet koste wat kost boel bij elkaar houden of verbinding, maar realisme. Spanning en conflict voorkomen waar mogelijk met oog voor natuurlijk onderscheid. Ieder in de eigen waarde, geen karaktermoord.

Soms is samenwerking wenselijk en nodig, soms ook onmogelijk.
Soms bouwen we bruggen, maar muren vormen fundament.

‘Identiteit zonder conflict’, maatschappelijk project gegrond op natuurlijke diversiteit.