Identiteit zonder conflict

Leven en werken zonder ooit conflict met omgeving. Is dat mogelijk? NEE, dat bestaat niet.

Ene type persoon kan in conflict komen met ander type persoon of met bepaalde groep. Culturele identiteit kan botsen met nationale identiteit, een bedrijf met haar bedrijfsvereniging etc. Vele voorbeelden op divers maatschappelijk terrein.

Conflicten moeten worden opgelost, liefst voorkomen. Je kunt jouw omgeving en omstandigheden zodanig ‘eigen plek’ geven dat de kans op een conflict sterk wordt verminderd, zeker niet escaleert.

‘Identiteit zonder conflict’ wil de kans op conflict verminderen door letterlijk ruimte geven aan bepaalde identiteit, waardoor die zichzelf kan ontplooien. Niet koste wat kost boel bij elkaar houden of ‘verbinding’, maar realisme en ieder een eigen plek en taak’.

Spanning en conflict voorkomen waar mogelijk, oog voor natuurlijk onderscheid, ieder in de eigen waarde, geen karaktermoord.

Soms is samenwerking wenselijk, soms onmogelijk.
Soms bouwen we bruggen, maar muren vormen fundament.

‘Identiteit zonder conflict’, maatschappelijk project gegrond op natuurlijke diversiteit.