De Ajax Ziel

De Ajax Ziel staat voor Clubcultuur AFC Ajax en draagt belang over van sportieve identiteit. Het maakt duidelijk wie we zijn, waarvoor we staan en getuigt van (zelf)respect. Géén strijd tegen moderne voetbal/tijd, nieuwe Ajax-generatie of bedrijfsstructuur. DAZ draagt tijdloze sportieve Ajax-waarden over. Doe ook mee.. Geef Ajax z’n gezicht terug !

‘Geef Ajax z’n gezicht terug’

Actieslogan ‘Geef Ajax z’n gezicht terug’ dateert van halverwege jaren 90 nadat het klassieke Ajax-logo met de Griekse krijgsheld -zie afbeelding- in 1991 vervangen was door iets, dat in de volksmond ook wel kabouter, smurf of bleekneusje wordt genoemd.

Gaandeweg wint de slogan aan betekenis. De actie richt zich in aanvang uitsluitend op herstel klassieke Ajax-logo, maar afbraak sportieve identiteit  blijkt trend, getuige ook beursnotering in 1998. ‘Geef Ajax z’n gezicht terug’ staat voor algehele terugkeer sportieve identiteit en imago AFC Ajax.
De Ajax Ziel richt zich op breed herstel clubcultuur AFC AJAX in een moderne sportief-zakelijke structuur, lees ‘Vereniging en bedrijfsstructuur’.

Terug naar klassieke Ajax-logo, het echte Ajax-gezicht.
Terug naar de leden en supporters, terug naar de ziel van AFC Ajax.
Herstel blijkt niet makkelijk, maar De Ajax Ziel houdt sportieve Ajax-perspectief levend.

Klassieke Ajax-logo
Wie voor AFC Ajax staat, draagt het echte Ajax-gezicht, want we zijn, wie we zijn. Trots en karaktervol. WIJ zijn AFC Ajax. Klassieke Ajax-logo als symbool voor onze sportieve strijd, symbool voor ‘Dappere Strijders’, Ajax Amsterdam waardig.

Vereniging en bedrijfsstructuur

In aard en doelstelling is sprake van identiteitsconflict tussen vereniging en bedrijf. Onder voorwaarden kunnen beide samengaan zonder verlies van eigen identiteit en waarde. Vereniging en bedrijf kunnen samenwerking overeenkomen, elkaar aanvullen en versterken, zelfs eenheid gaan vormen. Ajax zal in dat geval sportieve waarde van de vereniging moeten herstellen. Leden worden weer de baas bij AFC Ajax met directe invloed op de Ajax NV i.p.v. aandeelhouder. Donateurs keren terug ter ondersteuning van vereniging / bedrijf en komen in de plaats van aandeelhouders. Ook gewone betalende supporter krijgt meer invloed op koers en beleid. Leden, donateurs en supporters vormen de sportieve Ajax-ziel en dragen bij aan teamprestatie via financiele ondersteuning en vocale sfeer. Ze worden vertegenwoordigd door brede bestuursraad in de plaats van huidige RvC.
Dagelijkse leiding en uitvoering vallen onder verantwoordelijkheid van een directie, zoals ook nu geval.

AFC Ajax kan dus prima opereren in een moderne bedrijfsstructuur zonder verloochening van eigen sportieve kernwaarden. Zo’n sterke sportieve identiteit maakt verschil, daarin speelt geld geen rol. Een beursnotering is zinloos, daarmee zal Ajax nooit de CL winnen. Een beursnotering op sportieve grond is volkomen zinloos, ook in bedrijfsvoering nadelig. Daarom beursexit.

Vereniging AFC Ajax vormt het sportieve fundament in bedrijfsstructuur, tevens 100% eigenaar van NV (of BV). Bedrijfsmatig wordt Ajax-beleid volledig aangestuurd en gecontroleerd door leden, donateurs en supporters AFC Ajax. Zij bewaken de sportieve ‘tijdloze’ clubcultuur.

DAZ staat dus voor een moderne Ajax-structuur met meer democratische invloed van de eigen achterban, zoals dat past in deze tijd.

Herstel van clubcultuur is ook herstel van verenigingsrecht o.a. stemrecht leden. DAZ wil een brede volksstemming over zowel Ajax-logo als beursexit, waaraan elke geregistreerde Ajax-supporter zal kunnen deelnemen.

Er is voldoende geld in de kas om de ballast eindelijk op te ruimen. Met name ‘bleke’ Ajax-logo en beursnotering, houden club gespleten en zorgen voor verdeeldheid. Dat probleem kan nu zonder financieel obstakel en risico worden opgelost. Het zou veruit beste sportieve investering in vele jaren zijn, daar kan geen opportunisme tegenop.

Toelichting
Laatste jaren is de vereniging helemaal weggesaneerd, gedegradeerd tot een ‘besloten’ club voor feestjes en partijen. Dat kan niet. AFC Ajax vormt al vele decennia succdesvolle profclub. Daarom moet de vereniging in eigen sportieve waarde worden hersteld. Leden en supporters willen echte voetbalclub, geen onzin.  Toekomstig Ajax-beleid moet worden bepaald en uitgevoerd door directie in nauwe samenspraak met leden/supporters AFC Ajax.  En niet door aandeelhouders en een RvC, met geheel ander belang en zonder vertegenwoordiging vereniging.

Geen aandeelhouders en geen Ajax-aandelen als duidelijk signaal dat AFC Ajax niet te koop is. De eigen NV uitsluitend voor zakelijke/commerciele activiteit ter financiering van AFC Ajax, niet omgekeerd.

Ajax kan denken aan donateurs in verschillende categorie. Als waardering, zeg ‘tegenprestatie’, seizoenkaart, stemrecht of andere faciliteit.

Terugkeer dus naar een echte voetbalclub met actief betrokken leden, ondersteunende leden/donateurs en gewone supporters. Ook in moderne bedrijfsstructuur kan echte voetbalclub met eigen clubcultuur overleven met clubliefde en -trouw. Binding tussen club en bedrijf wordt sterker als de leden en supporters meer invloed en waardering krijgen.

In nieuwe bedrijfsstructuur Ajax worden alle zakelijke/commerciele activiteiten ondergebracht in aparte NV (of BV). Een dagelijkse Ajax-directie fungeert onder een brede bestuursraad, toezichthouder en controleorgaan voor zowel vereniging als bedrijf, voor bewaking clubcultuur én zakelijke bedrijfskoers. Ook gewone supporter is vertegenwoordigd in Bestuursraad. Stemrecht gaat gelden voor elke geregistreerde Ajax-supporter, uitsluitend geregistreerde Ajax-supporter.

Bovenstaand in grote lijn plan voor integratie vereniging-bedrijf. Leden/supporters AFC Ajax bepalen weer sportieve Ajax-koers, krijgen stemrecht en maken deel uit van nieuwe bedrijfsstructuur via actieve vertegenwoordiging.

Herstel clubcultuur voor eenheid en imago. Maar ook voor marketing geldt  ‘Geef Ajax z’n gezicht terug’,  één sportief Ajax-gezicht. AFC Ajax Amsterdam als één sterk beeldmerk.

Winstgevend
Sinds 1998 heeft Ajax vele tientallen miljoenen over de balk gesmeten, direct verboden aan notering op effectenbeurs.  Weggegooid geld aan zinloze projecten in verweggistan en buitenstaanders, die niets met Ajax hebben.
Bij een beursexit stromen dezelfde miljoenen gewoon weer in de eigen clubkas, waar het thuishoort. Een mega besparing, die kan worden aangewend voor de trouwe supporters, talloze vrijwilligers, supportersprojecten en bevordering eigen voetbalsfeer.

De Ajax Ziel op Twitter

Johan Cruijff - Betondorp, Amsterdam 1972 - De tijd en omgeving, waarin Ajax en Cruijff wereldberoemd werden. https://t.co/UGJDLKzA8C

Terechte waardering voor Erik ten Hag. Erik ten Hag heeft zich bewezen als topcoach, karaktervol, gedreven en succesvol. Ook naar de media en Ajax-aanhang prima kerel, bovenal goed nieuws voor sportieve continuïteit. https://t.co/SkPbj1tLF5

Leer de eigen Clubcultuur kennen en waarderen >>>

één Club  één Ziel  één AJAX