De Ajax Ziel

De Ajax Ziel staat voor Clubcultuur AFC Ajax en draagt belang over van sportieve identiteit. Het maakt duidelijk wie we zijn, waarvoor we staan en getuigt van (zelf)respect. Géén strijd tegen moderne voetbal/tijd, nieuwe Ajax-generatie of bedrijfsstructuur. DAZ draagt tijdloze sportieve Ajax-waarden over. Doe ook mee.. Geef Ajax z’n gezicht terug !

‘Geef Ajax z’n gezicht terug’

Actieslogan ‘Geef Ajax z’n gezicht terug’ dateert van halverwege jaren 90 nadat het klassieke Ajax-logo met de Griekse krijgsheld -zie afbeelding- in 1991 vervangen was door ‘iets’, dat men in de volksmond ook wel kabouter, smurf of bleekneusje noemt.

Gaandeweg wint de slogan aan betekenis. De actie richt zich in aanvang uitsluitend op herstel klassieke Ajax-logo, maar afbraak sportieve clubcultuur blijkt trend, getuige beursnotering in 1998.
De Ajax Ziel richt zich met ‘Geef Ajax z’n gezicht terug’ inmiddels op breed herstel clubcultuur AFC AJAX.

‘Geef Ajax z’n gezicht terug’ staat voor algeheel herstel sportieve identiteit AFC Ajax. Vereniging is sportief én zakelijk fundament. Daarom terug naar een Ajax-structuur, waarin de eigen leden en supporters de club weer aansturen. Uitvoering is aan o.a. directie, maar beleid wordt bepaald door de leden/supporters in een nieuw te vormen, moderne sportief-zakelijke constructie.

Herstel van sportieve verenigingsrecht leden/supporters en herstel van clubcultuur.
In de eerste plaats betekent dat beursexit, daar heeft voetbalclub niets te zoeken.
Voorts terug naar klassieke Ajax-logo, het echte Ajax-gezicht.
Terug naar de leden en supporters, terug naar de ziel van AFC Ajax.
Herstel blijkt niet makkelijk, maar De Ajax Ziel houdt sportieve Ajax-perspectief levend.

Klassieke Ajax-logo
Wie voor AFC Ajax staat, draagt echte Ajax-gezicht, want we zijn, zoals we zijn. Trots en karaktervol. WIJ zijn AFC Ajax. Maar ook als symbool voor een sportieve strijd, symbool voor ‘Dappere Strijders’, Ajax-waardig.

Vereniging en bedrijfsstructuur

Tussen vereniging en bedrijf bestaat identiteitsconflict. Het heeft te maken met verschil in aard en doelstelling, daar is niets aan te doen. Onder specifieke voorwaarden kunnen beide wel samenwerken, elkaar aanvullen, in zekere zin zelfs eenheid vormen. Waar (sportieve)teamprestatie wordt vereist, is dat van cruciaal belang. Ook echte voetbalclub als AFC Ajax kan opereren in samenhang met moderne bedrijfsstructuur zonder verloochening van eigen sportieve kernwaarden. Dan moet de club vooral naar zichzelf kijken, juist om ook internationaal sportieve verschil te maken. Een beursnotering is zinloos, daarmee zal Ajax nooit CL winnen. Sterker, deze beursnotering is onnodig zware last, geldverslindend en onzinnig.

Er is voldoende geld in de kas om de ballast, die de club gespleten heeft en voor verdeeldheid zorgt, eindelijk op te ruimen. Met name ‘bleke’ Ajax-logo en beursnotering, in strijd met kernwaarden AFC Ajax. Dat kan kan zonder financieel probleem en risico worden geregeld. Het zou veruit beste sportieve investering in 20 jaar zijn, daar kan geen opportunisme tegenop.

Opheffing NV niet nodig, mits de vereniging en leden weer actief betrokken worden in clubbeleid c.q. bedrijfskoers. Laatste jaren is de vereniging helemaal weggesaneerd, dat kan niet. Leden en supporters vormen AFC Ajax, grootaandeelhouder van de NV, maar hebben niets te vertellen. Beleid wordt bepaald door directie, RvC en aandeelhouders met ander belang, die niet de vereniging vertegenwoordigen.

De Ajax Ziel wil opheffing van beursnotering, daar heeft AFC Ajax niets te zoeken en voegt niets toe. Aandeelhouders (van beursbedrijf) worden vervangen door donateurs (van vereniging). Geen Ajax-aandelen als duidelijk signaal dat AFC Ajax niet te koop is. De eigen NV uitsluitend voor zakelijke/commerciele activiteit ter financiering van AFC Ajax, niet omgekeerd.
Ajax kan denken aan donateurs in verschillende categorie en als ‘tegenprestatie’ bv. seizoenkaart, stemrecht in club/bedrijf en andere faciliteit.

Terugkeer dus naar een echte voetbalclub met actieve leden en ondersteunende leden (donateurs). Ook in een moderne bedrijfsstructuur kan echte voetbalclub overleven met echte supporters, clubliefde en -trouw, mits binding tussen club en bedrijf wordt aangehaald, leden en supporters koers bepalen.

In de nieuwe bedrijfsstructuur kan de NV blijven bestaan, waarin de Ajax-directie fungeert onder een brede bestuursraad, tevens toezichthouder en controleorgaan. Bestuur voor Algemene Zaken, Toezichthouder voor zakelijke deel, Controleorgaan voor bewaking clubcultuur. Ook gewone supporter is (dus) vertegenwoordigd in Bestuursraad, uitsluitend geregistreerde Ajax-aanhang. Geen probleem als het betaalde functie betreft. Huidige RvC kan worden opgeheven.

Bovenstaand in grote lijn plan voor integratie vereniging-bedrijf. Leden/supporters AFC Ajax bepalen weer sportieve Ajax-koers, krijgen stemrecht en maken deel uit van nieuwe bedrijfsstructuur via actieve vertegenwoordiging.

Standpunt over huidige Ajax-logo en beursnotering.blijft dus onveranderd: zo snel mogelijk opdoeken. Herstel clubcultuur prioriteit voor eenheid en imago.
Maar ook voor marketing geldt  ‘Geef Ajax z’n gezicht terug’,  één sportief Ajax-gezicht, één sterk beeldmerk.

De Ajax Ziel op Twitter

Engelse ode aan Ajax. Laat de kennis en waardering van het (voetbal)verleden maar over aan de Engelsen..https://t.co/prkmPaTa2z

Ook deze is heel mooi en treffend.. https://t.co/KPJxFd7Vx9

Leer de eigen Clubcultuur kennen en waarderen >>>

één Club  één Ziel  één AJAX