PolderVisie

EU in strijd met grondrechten

Ieder land heeft een eigen nationale identiteit. Dat is een grondrecht, sociale behoefte, maar ook noodzaak om ‘boel bij elkaar te houden’. Doelbewuste afbraak van nationale identiteit kan gekenschetst worden als ernstig misdrijf, vorm van landverraad.

Grondrechten

Nederland is een rechtspersoon met grondrechten. Deze PolderVisie beschrijft hoe verwoestend de Europese Unie (EU) uitwerkt op de lidstaten, hoe de nationale grondrechten met voeten worden getreden. Zo wordt nationale lidstaten steeds meer eigen nationale identiteit ontnomen door demografische inmenging.o.a. verplichte immigratie, vervreemding tot gevolg.
EU is strijdig met nationale grondrechten, zoals staatkundig zelfbeschikkingsrecht. Ook staat onze nationale veiligheid onder zware druk door de onbewaakte open grenzen.

Het is deze verkwanseling van nationale grondrechten, die sterk bijdraagt aan groeiend anti EU-sentiment Item ‘Grondslag’ vermeld meer redenen voor ‘NEE tegen EU. Het benadrukt slechts de (volks)behoefte aan herstel van nationale onafhankelijkheid.

Nexit

Er heerst in Nederland sterk anti-EU sentiment, maar verkiezingsuitslagen van afgelopen jaren laten vooralsnog geen meerderheden zien voor Nexit, zoals Brexit in UK. ‘NEE tegen EU’-uitslagen in referenda ten spijt, vertrek Nederland uit EU is niet aan de orde zolang gedegen politiek plan B uitblijft.
Niettemin voldoende reden voor principiële NEE-stem tegen EU, een ondemocratisch moloch van politici, bankiers en multinationals. En onze politiek staat niets in de weg om nu reeds te werken aan eventueel vertrek uit EU.

Grondslag

EU ontbeert niet alleen democratische grondslag. EU is een politiek-monetair systeem, dat geheel verschilt van Europa als werelddeel. Appels en peren. Gemeenschappelijke identiteit ontbreekt.

Ook EU-landen, bevolking en culturen onderling verschillen sterk. Elk land heeft eigen (ontstaans)geschiedenis, ontwikkeling, cultuur en belangen. Naast democratisch onvermogen mist EU natuurlijk fundament om landen en volkeren te verenigen, als dat al geen wensdroom is. Draagvlak ontbreekt bij gewone bevolking, bij wie geen behoefte en noodzaak bestaat aan verenigd Europa. Dit alles versterkt legitieme anti EU-stem.

Toekomst

Met meer kennis, inzicht en daadkracht komen voor Nederland in toekomst wellicht nieuwe kansen voor Nexit. Met eigen gulden terug naar onafhankelijkheid en eigen financieel-economisch (monetair) beleid? Wie zal het zeggen.. Terug naar onafhankelijke status in wellicht Europese Vrijhandels Associatie (EVA). Of als soeverein land terug naar de EEG met vergelijkbare (West-Europese) economische aard en ontwikkeling. Het is in handen van onze politiek.

Posted by admin in PolderVisie