INL Bestuur en Organisatie

Stichting Identiteit NL. Bestuur en Organisatie. Diverse werkzaamheden.

[yt_playlist_v3 mainid="xcJtL7QggTI" vdid="xcJtL7QggTI,AheYbU8J5Tc,X0zGS4-UKgg,74SZXCQb44s,2M0XCH9q3YI"]

Posted by admin in INL Bestuur en Organisatie

Linkse discriminatie en willekeur

Verslag van Meldpunt Discriminatie INL, actief sinds 1 september 2017.

Eind 2016 opperde Mr. Hiddema/FvD paal en perk te willen stellen aan de subsidie voor al die anti discriminatie bureaus. Stichting Identiteit NL deelde dat standpunt, want het maakt de samenleving murw.
Ook Artikel 1 van onze grondwet zou door 1 korte wetsregel vervangen kunnen worden nl.  ‘Gelijke rechten voor elke persoon, legale status, in Nederland’. Het bevordert eerlijk, sociaal en natuurlijk verloop, alsmede enorme besparing van subsidiegeld aan anti discriminatie centra.

Linkse politiek bij monde van toenmalig minister Plasterk/PvdA liet echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Opheffing ADB’s wax onbespreekbaar.
‘If you can’t beat them, join them’. Daarom Meldpunt Discriminatie INL, eerlijk en reëel. Oprechte liefde voor Nederland, kritisch en bezorgd over uitvoering grondrechten i.h.b. Artikel 1. Niet halfslachtig en willekeurig, maar gelijke rechten voor elke burger, die legaal verblijft in Nederland. Dat heet rechtvaardig.

Vanaf aanvang richt Meldpunt Discriminatie INL zich specifiek op de ‘vergeten’ burger, met name conservatief-liberaal Rechts, lees profiel, reële aanvulling op bestaande ADB’s.
Subsidieaanvraag wordt eerst maandenlang getraineerd, daarna wordt de stichting bestookt met juridische SPAM. ‘Linkse’ slagers, die eigen vlees keuren, dat heeft ‘rechtse’ MDINL geweten. Na paar keer afwijzing en ‘pesterij’ houdt MDINL de eer aan zichzelf.

Discriminatie van een Meldpunt Discriminatie voor gelijke mensenrechten op grond van politieke aard en maatschappijvisie. Bizar.

Conservatief Rechts krijgt niet dezelfde faciliteit als progressief Links en dat is discriminatie volgens Artikel 1. Geen sprake van eerlijke/gelijke kansen. Ook politiek (vals) Rechts verzaakt in sociaal-culturele balans.

Onthutsend de willekeur in uitvoering Artikel 1, waarin Links de eigen norm bepaalt, omdat Rechts niet meedoet dan wel buitenspel wordt gezet. Gelijke rechten (en plichten) voor alle personen in Nederland, maar een waslijst aan klachten, die MDINL reeds kan melden, o.a. diverse vormen van omgekeerde discriminatie.

MDINL staat voor consequente handhaving en neutrale uitvoering anti discriminatie principe, waarin rechtstaat Nederland norm bepaalt. En anders kan Artikel 1 worden opgeheven. Juristen mogen daarover steggelen. Verantwoordelijkheid ligt bij politiek. Ook Stichting Identiteit NL richt zich weer op eigen werk, naast nog lopende laatste bezwaarprocedure.

Gelijke mensenrechten, eerlijke behandeling en eerlijke kansen vereisen geen linkse overheid, maar neutrale overheid. MDINL

Posted by admin in INL Bestuur en Organisatie

Ultra Links dwingt tot Rechts

Ultra Links dwingt tot Rechts

We denken vaak in hokjesgeest, in modern woord: framing. Stichting Identiteit NL benoemt beestje bij naam, voor duiding, maar open-minded. Links en rechts zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, dienen elkaar ter aanvulling, ondersteuning of tegenwicht, alles in balans. Zo is dat natuurlijk bepaald.

Meldpunt Discriminatie INL komt op voor de rechtse doelgroep in Nederland. Het anticipeert hiermee op politiek-maatschappelijke trend, die reeds decennialang ultra links beeld laat zien. Dieptepunt de ‘genderneutrale norm’ 2017. Heel bizar, hoe plastic wil je eigen samenleving krijgen..
Je kunt rekening houden met natuurlijke variant, hoe miniem ook, maar individu als norm slaat door. Waar gezonde maatschappelijke bewustzijn en relativering ontbreken, daar overheerst nare ego.

Groeiend deel van Nederland is helemaal klaar met de eenzijdig linkse indoctrinatie in publieke sector. Onderwijs, vakbonden, publieke omroep etc., alles is links incl. VVD.
De gewone rechtse burger is er klaar mee. Klaar met morele linkse claim en regeldruk aangaande mensenrechten en minderheden. Klaar met eenzijdige subsidiestromen naar linkse publieke instellingen in Nederland, liefst buitenland. Klaar met feit dat rechts Nederland alleen subsidie ontvangt voor links ‘duurzaam, groen en internationaal’ bedrijfsleven. Klaar met feit dat groot deel van rechtse kiezer wordt genegeerd en uitgesloten.

Publieke sector en maatschappelijke organisaties in Nederland vormen van oudsher vuurrood links bolwerk met grote invloed op regering, extreme vormen van links beleid tot gevolg. Politiek en beleid, waarin ‘gewone normale Nederlander’ zich steeds minder herkent.

Meer maatschappelijk evenwicht is van groot belang voor toekomst Nederland. Meldpunt Discriminatie INL hoopt concrete aanzet te kunnen geven. Ultra Links dwingt tot Rechts.

Posted by admin in INL Bestuur en Organisatie

25 jaar zonder HET Ajax-gezicht

25 jaar zonder HET Ajax-gezicht

Precies 25 jaar dat HET Ajax-gezicht officieel ontbreekt.
In 1991 werd klassieke Ajax-logo met drogreden ingewisseld voor iets, wat men in de volksmond smurf, tuinkabouter of bleekneus noemt.
In 1994 wordt slogan ‘Geef Ajax z’n gezicht terug’ geïntroduceerd.
Voorloper DAZ stond aan de wieg, maar na zoveel jaar moet het anders.
Niet halfslachtig, meer effectief en niet meer ‘goedgelovig’ in handen geven van Ajax-bestuur.

Ajax-gezicht
Sjakie is het Ajax-gezicht voor onvoorwaardelijke clubliefde. Cruijffie blijft Ajax-gezicht voor voetbal.
En ook gewone supporter vormt door de jaren heen het Ajax-gezicht.
Maar HET Ajax-gezicht komt van de oude Griekse naamgever, eerlijk en betrouwbaar.
Authentiek, karaktervol en sterk. Strijdvaardig symbool vol passie voor eigen Ajax-volk.
HET gezicht, ook voor eigen identiteit.
Geen mooier en meer tot verbeelding sprekend Ajax-logo denkbaar.

Verandering Ajax-gezicht
Verandering van eigen beeldmerk, waaraan drogreden ten grondslag ligt, is vragen om problemen.
Geen enkele ‘moderne’ reden voor restyling Ajax-gezicht, niet (pre)digitaal en niet qua merkrecht.
En de dooddoener ‘we moeten met de tijd mee’ *zucht* is niet van toepassing.

Clubcultuur
Cultuur is tijdloos. Niet aan tijd gebonden, van blijvende waarde.
Gezicht van Ajax is cultuurhistorisch bepaald.
AFC Ajax is vernoemd naar de Griekse held, wiens afbeelding bij onze clubcultuur hoort.

Zonder verleden geen toekomst.
Daarom dragen WIJ herkenbaar klassiek Ajax 2016.
WIJ kiezen consequent voor tijdloze authentieke clubcultuur in plaats van tijdelijk plastic.
Wie AFC Ajax warm hart toedraagt, draagt klassieke Ajax-logo, het echte Ajax-gezicht.

Geef Ajax z’n gezicht terug !