BurgerBeweging iNL

Wat is BBiNL

BurgerBeweging iNL verbindt online activiteit met het veldwerk i.c. straatcoaching.

Mobiele inzet vrijwillige burgerbeweging bij (identiteits)crisis Nederland.

Straatcoaching. Sociaalculturele en psychosociale dienstverlening.
Persoonlijk contact met medeburger, gebukt onder vervreemding, angst en dwang.

BBiNL geeft medeburger nieuw perspectief in coronatijd en daarna. Meer zelfbewust, meer weerbaar, minder slachtoffer.

Waarom BBiNL

BBiNL is gaandeweg coronacrisis ontstaan uit een reeds veel langer bestaande onvrede over ontwikkeling Nederland. De sinds decennia non-identitaire koers, woke, gebrek aan zelfbewustzijn en realiteitszin, nivelleringsdrang, het onvermogen tot natuurlijk onderscheid. Kortom, land en volk steeds meer vervreemd van eigen geo-dna.

Gebrek aan nationaal bewustzijn, vals schuldgevoel jegens minderheden en systematisch faciliteren van ‘slachtofferschap’. Het doet geen recht aan Nederland en onze cultuurhistorie. Het smoort ook gezonde eigen natuurlijke ontwikkeling, die onder corona dieptepunt bereikt. Deze ‘labbekak’ instelling helpt ons land niet uit de crisis. Daarom BBiNL.

BBiNL wil hoop en perspectief bieden, gericht op levenNL na(ast) crisis, strijd of conflict. Vanuit leemte militaire discipline een sociale, morele burgerplicht.

BBiNL richt zich met name op mentale ontwikkeling. Minder wezenloos en woke, meer zelfbewust en weerbaar.

BBiNL gaat daarom ‘de straat op’. Niet via demonstratie, maar via persoonlijk burgercontact.

Organisatie

Wie onze filosofie deelt kan in eigen omgeving vertegenwoordiging BBiNL opzetten. Wie interesse heeft kan zich hiervoor aanmelden.

Werving

Bij voorkeur via persoonlijke benadering. Voorwaarde is de juiste instelling.

Inzet

Psychosociale ondersteuning

Doel

Herstel nationale identiteit, grondrechten en vrijheid

BBiNL op Twitter