BurgerBeweging iNL

Webpagina in opbouw

Update 29 november 2020

Wat is BBiNL

BurgerBeweging iNL verbindt online activiteit met het veldwerk i.c. straatcoaching.

Mobiele inzet vrijwillige burgerbeweging bij (identiteits)crisis Nederland.

Straatcoaching. Sociaalculturele en psychosociale dienstverlening.
Persoonlijk contact met medeburger, gebukt onder vervreemding, angst en dwang.

BBiNL geeft medeburger nieuw perspectief in coronatijd en daarna. Meer zelfbewust, meer weerbaar, minder slachtoffer.

Waarom BBiNL

BBiNL is gaandeweg coronacrisis ontstaan uit een reeds veel langer bestaande onvrede over ontwikkeling Nederland. De sinds decennia non-identitaire koers, gebrek aan realiteitszin en perspectief, een land steeds meer vervreemd van eigen grondbeginselen.
Gebrek aan nationaal bewustzijn, vals schuldgevoel jegens minderheden en systematisch faciliteren van ‘slachtofferschap’. Het doet geen recht aan Nederland en onze cultuurhistorie. Het smoort ook gezonde natuurlijke onderscheid en ontwikkeling. Een proces, dat ons land en volk niet uit de crisis helpt.

BBiNL biedt graag een ander perspectief, meer hoop, gericht op levenNL na(ast) crisis, strijd of conflict. Vanuit leemte militaire discipline een sociale, morele burgerplicht.

Nederland géén democratisch land waar kleine minderheden bepalen wat wel en niet mag, géén land waar overheid links racisme marxisten steunt en het volk zich als slaven van wezensvreemd regime gedraagt. Onacceptabel. Zo’n overheid staat aan de verkeerde kant.

WIJ zijn Nederland 🇳🇱

BBiNL bindt op eigen wijze de strijd aan tegen destructie Nederland, schending grondrechten, de vervreemding, tegennatuurlijke processen, een wereld op de kop.

BBiNL gaat voor eigen land en volk ‘de straat op’. Niet via demonstratie, maar via burgercontact.

Organisatie

Werving

Inzet

Doel

BBiNL op Twitter

Verzet tegen de coronaterreur en 'overname Nederland' groeit. Ieder op eigen wijze met respect voor inbreng ander. Prima. http://telegraaf.nl/t/334356169/

@rivm Als één organisatie een héél foute politiek vertegenwoordigt, hieraan tracht structuur en uitvoering te geven, een politiek van communisme, fascisme en uitsluiting, dan is het deze vreselijk foute #rivm. Schaam je kapot !!!