BurgerBeweging iNL

Wat is BBiNL

BurgerBeweging iNL koppelt visie IdentiteitNL aan outdoor activiteit.
Focus op mentale instelling via persoonlijke benadering.
Minder wezenloos, woke en ‘slachtoffer’, meer zelfbewust en weerbaar.
Outdoor project met een handreiking aan ‘onderdrukte’ burger.

Klik op afbeelding voor meer informatie

BurgerBeweging iNL verbindt online activiteit met het veldwerk i.c. straatcoaching.

Mobiele inzet vrijwillige burgerbeweging bij (identiteits)crisis Nederland.

Straatcoaching. Sociaalculturele en psychosociale dienstverlening.
Persoonlijk contact met medeburger, gebukt onder vervreemding, angst en dwang.

BBiNL geeft medeburger nieuw perspectief in coronatijd en daarna. Meer zelfbewust, meer weerbaar, minder slachtoffer.

Waarom BBiNL

BBiNL is gaandeweg coronacrisis ontstaan uit een reeds veel langer bestaande onvrede over ontwikkeling Nederland. De sinds decennia non-identitaire koers, woke, gebrek aan zelfbewustzijn en realiteitszin, nivelleringsdrang, onvermogen tot natuurlijk en reëel onderscheid. Kortom, land en volk steeds meer vervreemd van eigen #geo_dna.

Het systematisch faciliteren van crisis en ‘slachtofferschap’ doet geen recht aan Nederland en onze cultuurhistorie. Het smoort ook gezonde natuurlijke ontwikkeling, die onder corona dieptepunt bereikt. Daarom BBiNL.

BBiNL wil hoop en perspectief bieden, gericht op levenNL na(ast) crisis, strijd of conflict. Vanuit leemte militaire discipline een sociale, morele burgerplicht.

BBiNL richt zich met name op mentale ontwikkeling. Minder wezenloos en woke, meer zelfbewust en weerbaar.

BBiNL gaat daarom ‘de straat op’. Niet via demonstratie, maar via persoonlijk burgercontact.

Organisatie

Wie onze filosofie deelt kan in eigen omgeving vertegenwoordiging BBiNL opzetten. Wie interesse heeft is welkom.

Werving

Bij voorkeur via persoonlijke benadering. Voorwaarde is de juiste instelling.

Inzet

Psychosociale ondersteuning

Doel

Meer zelfbewust en weerbaar volk.

BBiNL op Twitter