admin

[yt_playlist_v3 mainid="xcJtL7QggTI" vdid="xcJtL7QggTI,AheYbU8J5Tc,X0zGS4-UKgg,74SZXCQb44s,2M0XCH9q3YI"]

Posted by admin in INL Bestuur en Organisatie

Linkse discriminatie en willekeur

Verslag van Meldpunt Discriminatie INL, actief sinds 1 september 2017.

Eind 2016 opperde Mr. Hiddema/FvD paal en perk te willen stellen aan de subsidie voor al die anti discriminatie bureaus. Stichting Identiteit NL deelde dat standpunt, want het maakt de samenleving murw.
Ook Artikel 1 van onze grondwet zou door 1 korte wetsregel vervangen kunnen worden nl.  ‘Gelijke rechten voor elke persoon, legale status, in Nederland’. Het bevordert eerlijk, sociaal en natuurlijk verloop, alsmede enorme besparing van subsidiegeld aan anti discriminatie centra.

Linkse politiek bij monde van toenmalig minister Plasterk/PvdA liet echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Opheffing ADB’s wax onbespreekbaar.
‘If you can’t beat them, join them’. Daarom Meldpunt Discriminatie INL, eerlijk en reëel. Oprechte liefde voor Nederland, kritisch en bezorgd over uitvoering grondrechten i.h.b. Artikel 1. Niet halfslachtig en willekeurig, maar gelijke rechten voor elke burger, die legaal verblijft in Nederland. Dat heet rechtvaardig.

Vanaf aanvang richt Meldpunt Discriminatie INL zich specifiek op de ‘vergeten’ burger, met name conservatief-liberaal Rechts, lees profiel, reële aanvulling op bestaande ADB’s.
Subsidieaanvraag wordt eerst maandenlang getraineerd, daarna wordt de stichting bestookt met juridische SPAM. ‘Linkse’ slagers, die eigen vlees keuren, dat heeft ‘rechtse’ MDINL geweten. Na paar keer afwijzing en ‘pesterij’ houdt MDINL de eer aan zichzelf.

Discriminatie van een Meldpunt Discriminatie voor gelijke mensenrechten op grond van politieke aard en maatschappijvisie. Bizar.

Conservatief Rechts krijgt niet dezelfde faciliteit als progressief Links en dat is discriminatie volgens Artikel 1. Geen sprake van eerlijke/gelijke kansen. Ook politiek (vals) Rechts verzaakt in sociaal-culturele balans.

Onthutsend de willekeur in uitvoering Artikel 1, waarin Links de eigen norm bepaalt, omdat Rechts niet meedoet dan wel buitenspel wordt gezet. Gelijke rechten (en plichten) voor alle personen in Nederland, maar een waslijst aan klachten, die MDINL reeds kan melden, o.a. diverse vormen van omgekeerde discriminatie.

MDINL staat voor consequente handhaving en neutrale uitvoering anti discriminatie principe, waarin rechtstaat Nederland norm bepaalt. En anders kan Artikel 1 worden opgeheven. Juristen mogen daarover steggelen. Verantwoordelijkheid ligt bij politiek. Ook Stichting Identiteit NL richt zich weer op eigen werk, naast nog lopende laatste bezwaarprocedure.

Gelijke mensenrechten, eerlijke behandeling en eerlijke kansen vereisen geen linkse overheid, maar neutrale overheid. MDINL

Posted by admin in INL Bestuur en Organisatie

EU in strijd met grondrechten

Ieder land heeft een eigen nationale identiteit. Dat is een grondrecht, sociale behoefte, maar ook noodzaak om ‘boel bij elkaar te houden’. Doelbewuste afbraak van nationale identiteit kan gekenschetst worden als ernstig misdrijf, vorm van landverraad.

Grondrechten

Nederland is een rechtspersoon met grondrechten. Deze PolderVisie beschrijft hoe verwoestend de Europese Unie (EU) uitwerkt op de lidstaten, hoe de nationale grondrechten met voeten worden getreden. Zo wordt nationale lidstaten steeds meer eigen nationale identiteit ontnomen door demografische inmenging.o.a. verplichte immigratie, vervreemding tot gevolg.
EU is strijdig met nationale grondrechten, zoals staatkundig zelfbeschikkingsrecht. Ook staat onze nationale veiligheid onder zware druk door de onbewaakte open grenzen.

Het is deze verkwanseling van nationale grondrechten, die sterk bijdraagt aan groeiend anti EU-sentiment Item ‘Grondslag’ vermeld meer redenen voor ‘NEE tegen EU. Het benadrukt slechts de (volks)behoefte aan herstel van nationale onafhankelijkheid.

Nexit

Er heerst in Nederland sterk anti-EU sentiment, maar verkiezingsuitslagen van afgelopen jaren laten vooralsnog geen meerderheden zien voor Nexit, zoals Brexit in UK. ‘NEE tegen EU’-uitslagen in referenda ten spijt, vertrek Nederland uit EU is niet aan de orde zolang gedegen politiek plan B uitblijft.
Niettemin voldoende reden voor principiële NEE-stem tegen EU, een ondemocratisch moloch van politici, bankiers en multinationals. En onze politiek staat niets in de weg om nu reeds te werken aan eventueel vertrek uit EU.

Grondslag

EU ontbeert niet alleen democratische grondslag. EU is een politiek-monetair systeem, dat geheel verschilt van Europa als werelddeel. Appels en peren. Gemeenschappelijke identiteit ontbreekt.

Ook EU-landen, bevolking en culturen onderling verschillen sterk. Elk land heeft eigen (ontstaans)geschiedenis, ontwikkeling, cultuur en belangen. Naast democratisch onvermogen mist EU natuurlijk fundament om landen en volkeren te verenigen, als dat al geen wensdroom is. Draagvlak ontbreekt bij gewone bevolking, bij wie geen behoefte en noodzaak bestaat aan verenigd Europa. Dit alles versterkt legitieme anti EU-stem.

Toekomst

Met meer kennis, inzicht en daadkracht komen voor Nederland in toekomst wellicht nieuwe kansen voor Nexit. Met eigen gulden terug naar onafhankelijkheid en eigen financieel-economisch (monetair) beleid? Wie zal het zeggen.. Terug naar onafhankelijke status in wellicht Europese Vrijhandels Associatie (EVA). Of als soeverein land terug naar de EEG met vergelijkbare (West-Europese) economische aard en ontwikkeling. Het is in handen van onze politiek.

Posted by admin in PolderVisie

Ultra Links dwingt tot Rechts

Ultra Links dwingt tot Rechts

We denken vaak in hokjesgeest, in modern woord: framing. Stichting Identiteit NL benoemt beestje bij naam, voor duiding, maar open-minded. Links en rechts zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, dienen elkaar ter aanvulling, ondersteuning of tegenwicht, alles in balans. Zo is dat natuurlijk bepaald.

Meldpunt Discriminatie INL komt op voor de rechtse doelgroep in Nederland. Het anticipeert hiermee op politiek-maatschappelijke trend, die reeds decennialang ultra links beeld laat zien. Dieptepunt de ‘genderneutrale norm’ 2017. Heel bizar, hoe plastic wil je eigen samenleving krijgen..
Je kunt rekening houden met natuurlijke variant, hoe miniem ook, maar individu als norm slaat door. Waar gezonde maatschappelijke bewustzijn en relativering ontbreken, daar overheerst nare ego.

Groeiend deel van Nederland is helemaal klaar met de eenzijdig linkse indoctrinatie in publieke sector. Onderwijs, vakbonden, publieke omroep etc., alles is links incl. VVD.
De gewone rechtse burger is er klaar mee. Klaar met morele linkse claim en regeldruk aangaande mensenrechten en minderheden. Klaar met eenzijdige subsidiestromen naar linkse publieke instellingen in Nederland, liefst buitenland. Klaar met feit dat rechts Nederland alleen subsidie ontvangt voor links ‘duurzaam, groen en internationaal’ bedrijfsleven. Klaar met feit dat groot deel van rechtse kiezer wordt genegeerd en uitgesloten.

Publieke sector en maatschappelijke organisaties in Nederland vormen van oudsher vuurrood links bolwerk met grote invloed op regering, extreme vormen van links beleid tot gevolg. Politiek en beleid, waarin ‘gewone normale Nederlander’ zich steeds minder herkent.

Meer maatschappelijk evenwicht is van groot belang voor toekomst Nederland. Meldpunt Discriminatie INL hoopt concrete aanzet te kunnen geven. Ultra Links dwingt tot Rechts.

Posted by admin in INL Bestuur en Organisatie