Linkse discriminatie en willekeur

Verslag van Meldpunt Discriminatie INL, actief sinds 1 september 2017.

Eind 2016 opperde Mr. Hiddema/FvD paal en perk te willen stellen aan de subsidie voor al die anti discriminatie bureaus. Stichting Identiteit NL deelde dat standpunt, want het maakt de samenleving murw.
Ook Artikel 1 van onze grondwet zou door 1 korte wetsregel vervangen kunnen worden nl.  ‘Gelijke rechten voor elke persoon, legale status, in Nederland’. Het bevordert eerlijk, sociaal en natuurlijk verloop, alsmede enorme besparing van subsidiegeld aan anti discriminatie centra.

Linkse politiek bij monde van toenmalig minister Plasterk/PvdA liet echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Opheffing ADB’s wax onbespreekbaar.
‘If you can’t beat them, join them’. Daarom Meldpunt Discriminatie INL, eerlijk en reëel. Oprechte liefde voor Nederland, kritisch en bezorgd over uitvoering grondrechten i.h.b. Artikel 1. Niet halfslachtig en willekeurig, maar gelijke rechten voor elke burger, die legaal verblijft in Nederland. Dat heet rechtvaardig.

Vanaf aanvang richt Meldpunt Discriminatie INL zich specifiek op de ‘vergeten’ burger, met name conservatief-liberaal Rechts, lees profiel, reële aanvulling op bestaande ADB’s.
Subsidieaanvraag wordt eerst maandenlang getraineerd, daarna wordt de stichting bestookt met juridische SPAM. ‘Linkse’ slagers, die eigen vlees keuren, dat heeft ‘rechtse’ MDINL geweten. Na paar keer afwijzing en ‘pesterij’ houdt MDINL de eer aan zichzelf.

Discriminatie van een Meldpunt Discriminatie voor gelijke mensenrechten op grond van politieke aard en maatschappijvisie. Bizar.

Conservatief Rechts krijgt niet dezelfde faciliteit als progressief Links en dat is discriminatie volgens Artikel 1. Geen sprake van eerlijke/gelijke kansen. Ook politiek (vals) Rechts verzaakt in sociaal-culturele balans.

Onthutsend de willekeur in uitvoering Artikel 1, waarin Links de eigen norm bepaalt, omdat Rechts niet meedoet dan wel buitenspel wordt gezet. Gelijke rechten (en plichten) voor alle personen in Nederland, maar een waslijst aan klachten, die MDINL reeds kan melden, o.a. diverse vormen van omgekeerde discriminatie.

MDINL staat voor consequente handhaving en neutrale uitvoering anti discriminatie principe, waarin rechtstaat Nederland norm bepaalt. En anders kan Artikel 1 worden opgeheven. Juristen mogen daarover steggelen. Verantwoordelijkheid ligt bij politiek. Ook Stichting Identiteit NL richt zich weer op eigen werk, naast nog lopende laatste bezwaarprocedure.

Gelijke mensenrechten, eerlijke behandeling en eerlijke kansen vereisen geen linkse overheid, maar neutrale overheid. MDINL