Ultra Links dwingt tot Rechts

We denken vaak in hokjesgeest, in modern woord: framing. Stichting Identiteit NL benoemt beestje bij naam, voor duiding, maar open-minded. Links en rechts zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, dienen elkaar ter aanvulling, ondersteuning of tegenwicht, alles in balans. Zo is dat natuurlijk bepaald.

Meldpunt Discriminatie INL komt op voor de rechtse doelgroep in Nederland. Het anticipeert hiermee op politiek-maatschappelijke trend, die reeds decennialang ultra links beeld laat zien. Dieptepunt de ‘genderneutrale norm’ 2017. Heel bizar, hoe plastic wil je eigen samenleving krijgen..
Je kunt rekening houden met natuurlijke variant, hoe miniem ook, maar individu als norm slaat door. Waar gezonde maatschappelijke bewustzijn en relativering ontbreken, daar overheerst nare ego.

Groeiend deel van Nederland is helemaal klaar met de eenzijdig linkse indoctrinatie in publieke sector. Onderwijs, vakbonden, publieke omroep etc., alles is links incl. VVD.
De gewone rechtse burger is er klaar mee. Klaar met morele linkse claim en regeldruk aangaande mensenrechten en minderheden. Klaar met eenzijdige subsidiestromen naar linkse publieke instellingen in Nederland, liefst buitenland. Klaar met feit dat rechts Nederland alleen subsidie ontvangt voor links ‘duurzaam, groen en internationaal’ bedrijfsleven. Klaar met feit dat groot deel van rechtse kiezer wordt genegeerd en uitgesloten.

Publieke sector en maatschappelijke organisaties in Nederland vormen van oudsher vuurrood links bolwerk met grote invloed op regering, extreme vormen van links beleid tot gevolg. Politiek en beleid, waarin ‘gewone normale Nederlander’ zich steeds minder herkent.

Meer maatschappelijk evenwicht is van groot belang voor toekomst Nederland. Meldpunt Discriminatie INL hoopt concrete aanzet te kunnen geven. Ultra Links dwingt tot Rechts.