Discriminatie en wetgeving

Discriminatie in de eigenlijke betekenis is ‘onderscheid maken’. Het ligt opgesloten in de natuur. Gelijkheid bestaat niet. De hele natuur kenmerkt zich door verschillen en verscheidenheid. Identiteit en diversiteit. Ontwikkeling van het leven berust erop.

Niets mis mee, maar onze wetgeving steekt anders in elkaar.  Ons strafrecht staat bol van wetgeving tegen discriminatie onder invloed van gelijkheidsbeginsel. Een kritische analyse.

Gelijkheidsbeginsel is een westers juridisch begrip met wortels in de Franse Revolutie aan het eind van 18e eeuw. Een wetsovertreding geldt voor elk individu, ongeacht rang, stand of afkomst. In Nederland is ieder mens gelijk voor de wet. Niets mis met dit principe. ‘Gelijke behandeling in gelijke gevallen’, maar de praktijk is genuanceerd.

Vermelding door overheid van aparte groepen in wetgeving, die voorkeursbeleid of extra bescherming genieten is op zichzelf discriminatie. Er valt meer op af te dingen, zoals gevaar van misbruik, ‘slachtofferrol’ en minder kans op weerbare zelfontplooiing. Ook is ‘positieve discriminatie’ dubieus tegenover andere (minderheids)groepen.

Algemene wet gelijke behandeling (1994) is ogenschijnlijk ‘knip- en plak wetgeving’ met diverse uitzonderingen op de regel. PolderVisie deelt standpunt van SGP.

Er is meermaals geopperd om discriminatiewetgeving Art.1  op te heffen. Zoals Mr. Hiddema (FvD) recent ondervond in Tweede Kamer is zelfs afschaffing van subsidiebeleid hieromtrent utopie. Hoe je ook over discriminatie(wetgeving) denkt, het blijft een pijler in ons rechtssysteem.

Volgens sommigen zou een discriminatieverbod ook gelden in sociaal verkeer tussen burgers onderling, maar dat is onmogelijk. Dat druist lijnrecht in tegen andere grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikking en eigendomsrecht. Ondenkbaar dat het eigendomsrecht opzij kan worden geschoven.

Discriminatiewetgeving heeft met name betrekking op verhouding tussen overheid en burger. En het beleid hieromtrent wordt volledig gedomineerd door politiek links. Dat schept geen eerlijk maatschappelijk speelveld.

Meldpunt Discriminatie INL – vanaf 1 september a.s.
Stichting Identiteit NL gaat geen zinloze strijd aan tegen discriminatiewetgeving en subsidiebeleid.
If you can’t beat them, join them.. Op 1 september a.s. introduceert de stichting het eigen Meldpunt Discriminatie INL, specifiek gericht op de vergeten ‘rechtse’ groepen. De stichting vraagt hiervoor subsidie aan.

Lees verder… >>