EU in strijd met grondrechten

Ieder land heeft eigen identiteit, een sociale behoefte en ook noodzaak.
Doelbewuste afbraak van nationale identiteit kan gekenschetst worden als ernstig misdrijf, een schadelijke vorm van (zelf)verloochening en verraad.

Identiteit is een grondrecht.

Deze PolderVisie beschrijft hoe verwoestend de Europese Unie (EU) uitwerkt op nationale grondrechten. Hoe ons de nationale identiteit wordt ontnomen en een giftige multiculturele eenheidsworst in de maag gesplitst wordt.
EU is in strijd met de meest basale nationale grondrechten, o.a. staatkundig zelfbeschikkingsrecht.

Maart 2017 Nationale Verkiezingen. Wat PolderVisie betreft een principiële NEE-stem tegen EU.
Brexit en Trump/VS bevestigen een goede ontwikkeling, die Europa inslaat.
Duidelijke stem tegen EU -geen Europa maar EUropa-, een Nederlandse volksstem tegen ondemocratische elite van politici, bankiers en multinationals, die liegen en bedriegen, verpakt onder dekmantel van politieke correctheid.
Ondertussen stapelen problemen zich op binnen EU. Hoe schijnheilig en incompetent kun je zijn..

EU deugt niet, omdat de legitieme grondslag ontbreekt, met name gemeenschappelijke identiteit. Elk land heeft eigen geschiedenis, ontwikkeling, cultuur en belangen. EU mist natuurlijk fundament en democratisch vermogen om landen en volkeren te verenigen, overigens een dubieuze wensdroom. Draagvlak ontbreekt bij bevolking, die onderling verschilt en bij wie geen behoefte en noodzaak bestaat aan verenigd Europa.

Wat PolderVisie betreft vertrekt Nederland met de eigen gulden zo snel mogelijk uit EU naar de Europese Vrijhandels Associatie met economisch gelijkgeaarde en -ontwikkelde (West-Europese) landen, eventueel terug naar de EEG.
Terug naar eigen financieel-economisch beleid en nationale veiligheid, óók grondrecht.

WIJ zijn Nederland.

WIJ laten ons niet vrijwillig onder curatele stellen.
Trots op eigen identiteit in eigen land, vrij en onafhankelijk.
Het zal nog even duren, maar op naar een Nexit.