Gesubsidieerde karaktermoord

De stichting ontving onlangs bericht van een lezer, die door de politie was opgepakt als verdachte van ‘belediging’.
Opgespoord via IP-adres voor vermeende belediging van de Kinderombudsman in kwestie ‘Zwarte Piet’.
De persoon voelt zich erin geluisd. Achteraf spijt van open medewerking aan proces verbaal,. Murw door behandeling van politie, die partijdig,  intimiderend en vernederend was.
PolderVisie kan niet ingaan op details, maar steunt de verdachte, buitenproportioneel aangepakt en reeds vooraf veroordeeld voor non-issue.

In de zaak van de Kinderombudsman draait het in de kern om misbruik van subsidiegeld.
Subsidiegeld dient een maatschappelijk belang voor sociaal noodzakelijke en zinvolle doeleinden.
Bij sommige instellingen blijkt sprake van misbruik. Vele miljoenen verspilling van Nederlands belastinggeld aan verzonnen onzin en omstreden beleid.
De Kinderombudsman -sinds 2011- is de naam van zo’n instelling, die helemaal niets toevoegt aan welk mensenrecht ook, maar toch voor anderhalf miljoen per jaar op onze staatsbalans staat.

PolderVisie leest vooral onzin en cliché’s op de site van de Kinderombudsman. Eenzijdige indoctrinatie vanuit een vreemdsoortig infantiel mensbeeld. Wie een kind blootstelt aan deze wereldvreemde kletspraat riskeert een kind dat zich maatschappelijk kreupel voortbeweegt, voortdurend in de slachtofferrol, niet weerbaar tegen de ‘buitenwereld’ en later met identiteitsproblemen kampt.

Een Kinderombudsman, die kinderen van 0 tot 4 jaar persoonlijk aanspreekt over o.a. burger service nummer en het ego van kind stelt boven een gemeenschappelijke folklore, leeft buiten de werkelijkheid. Zo’n ombudsman legt verkeerde prioriteit en neemt een kinderziel iets te serieus.
Deze Kinderombudsman beleeft de eigen few minutes of fame ofwel misplaatste scoringsdrift rondom Sinterklaas.  Deze kinderombudsman misbruikt subsidiegeld voor actie tegen Zwarte Piet en een laffe aanpak van de eigen tegenstander.
Zo’n Kinderombudsman pleegt met belastinggeld in meer dan één opzicht karaktermoord.
Kortom, ergerniswekkend en overbodig orgaan,  zorgwekkend voor de toekomst van onze kinderen.

‘Gij zult niet schelden of beledigen’. Of zoiets wel of niet juridisch stand houdt, er zijn grenzen aan fatsoen. Soms is er goede reden om verbaal hard uit te halen. Hoog tijd dat paal en perk wordt gesteld aan de gesubsidieerde afbraak van onze nationale identiteit i.c. onschuldige folklore. Sociale norm ligt in een volkstraditie. niet bij gekwetst of gefrustreerd ego.