Toren van Babel

Een samenleving kenmerkt zich door gemeenschappelijke normen en waarden, vastgelegd in wet- en regelgeving. Niet alleen noodzaak, ook een oeroude sociale natuurlijke behoefte. Normen, waarden en behoeften verschillen per individu, groep of samenleving en dat impliceert natuurlijke ordening.
In de ‘Toren van Babel’ wordt reeds noodzaak onderkend van een eigen leefdomein voor verschillende volkeren, die over de hele wereld worden verspreid. Een Bijbelse wijsheid met een duidelijke vingerwijzing naar de moderne tijd en samenleving: eigen thuisland voor elk volk.

toren-van-babel

De uitdrukking ‘Babylonische spraakverwarring’ is de laatste decennia zeer actueel. Behoefte aan een eigen leefdomein en cultuur zit in de menselijke natuur. Geschiedenis maakt duidelijk dat verstoring leidt tot conflicten, soms zelfs oorlog. In een multiculturele samenleving worden culturen als gelijk(waardig) beschouwd, maar dat is allesbehalve realiteit. Een samenleving opzadelen met verschillende dominante, soms zelfs strijdige culturen op basis van vrijheid is maatschappelijk onverantwoord. Onhoudbaar.

Culturen zijn niet gelijk(waardig). Slechts door overmatig wet- en regelgeving wordt multiculti in stand gehouden. De prijs  is erg hoog. Een verstikkend en polariserend systeem, dat gezonde sociale zelfontplooiing remt. Het staat haaks op natuurlijke behoefte van mensen. Het leidt tot een ‘ik’-samenleving en vervreemding, een verval van ’s lands normen, waarden en tradities. In de dagelijkse praktijk versterkt het de spanning en intolerantie tussen groepen of individuen onderling.

Kunstmatige eenwording en gelijkheid als norm leiden tot conflict. Het is in strijd met de natuurwetten, de natuurlijke verschillen en onlosmakelijk verbonden eigen identiteit.
De toren van Babel kan als richtlijn dienen. Een helder pleidooi voor nationalisme, bevestigd door de geschiedenis.