Stichting Identiteit NL

Maatschappelijk platform ter bevordering van nationalisme en identiteit

Laatste Nieuws… 1 september 2017. Start Meldpunt Discriminatie INL, eerste anti-discriminatie centrum in Nederland voor rechtse doelgroep.

WIJ zijn Nederland

… zonder Verleden geen Toekomst

 

Wat is nationalisme?

Voor uiteenzetting van onze nationale identiteit wordt verwezen naar WIJ zijn Nederland’
Voor een meer algemene uiteenzetting van begrip nationalisme wordt verwezen naar Wikipedia.

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen met eigen uniek karakter. Vriend van natuur, kritisch jegens maakbaar. Identiteit bestaat op divers terrein en heeft met name betrekking op persoon, groep, cultuur of land. Identiteit wijst op natuurlijk onderscheid, ook in behoefte, zonder waardeoordeel.

Identiteit is strijdig met het streven naar gelijkheid. Verschillen tussen mensen, groepen, wij en zij, maar ook verschillen tussen landen of culturen is natuurlijk en reëel gegeven. Identiteitsconflict, cultuurclash en vervreemding zijn gevolg van zonder onderscheid ‘alles en iedereen op één hoop’.  

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn, minder multiculti en een eerlijk maatschappelijk speelveld. Respect voor onze cultuur en volkstraditie. WIJ zijn Nederland.

Deelname

Op zelfstandige basis kun je actief bijdragen aan ontwikkeling van diverse projecten, die de stichting faciliteert. Ben je gemotiveerd en interesse in deelname aan een projectgroep, dan ben je van harte welkom. Met elkaar, voor elkaar.. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Voor algemene info: info@identiteitnl.com