Stichting Identiteit NL

Maatschappelijk platform ter bevordering van nationalisme en identiteit

Laatste Nieuws… 22 januari 2017 –  Uit protest is werk stilgelegd m.u.v. laatste nieuws (lichtkrant), kleinschalig design en ‘low level’ twitter. Stichting Identiteit NL/Meldpunt Discriminatie INL blijft online open en bereikbaar. Er lopen inmiddels diverse bezwaarschriften. Doorgaan op oude voet is volkomen zinloos als overheid niet faciliteert. Het draait om anti-discriminatie principe, maar ook om arbeidsrecht. *** 21 januari 2017 – Uit protest tegen afwijzing van subsidie voor Meldpunt Discriminatie INL, 100% subsidieproject op grond van gelijke rechten, gaat de stichting voor onbepaalde tijd op ‘Hold’. Geen nieuwe activiteit. Een protest, naast bezwaarprocedure. tegen deze zoveelste vorm van discriminatie door een overheid met linkse claim op mensenrechten. Deze linkse overheid bedient alleen de zelf benoemde groepen en blokkeert gezonde ontplooiing en ontwikkeling van andere groepen of werkvoorziening. Het houdt eens op.. Uiterste consequentie is  helemaal kappen, we zijn géén gekke Gerritje. Dan gaan we achter de geraniums en bereikt deze overheid wat het beoogt. *** 11 januari 2018. Meldpunt Discriminatie INL. Onvrede over overheidsprocedure, uitblijven subsidiebesluit en ontbreken persoonlijk/inhoudelijk contact. Tot dusver verzaakt overheid in faciliteren. Van gelijke rechten en kansen is geen sprake. Het wordt ervaren als directe ‘blokkade’ in ontplooiing, ontwikkeling en welzijn. Via de eigen media blijft de stichting informeren over voortgang. *** 31 december 2017. Afgelopen jaren snoeihard gewerkt onder zware druk, als het ware 1 hand vastgebonden op rug en de mond half gesnoerd. 2017 upgrading website incl. social media. Tevens oprichting Meldpunt Discriminatie INL. Sinds juli/aug ’17 loopt bij de overheid subsidieaanvraag voor 2018. De stichting wacht op beschikking. Eén ding is zeker, in 2018 zal het anders gaan dan afgelopen jaren. Eerlijk alles (ver)delen wie het toekomt. Met de beste wensen.. *** Voor oudere nieuwsberichten klik op Nieuws

 

Oer-Hollands muzikaal

Meer muzikale nostalgie? Voor een hele afspeellijst klik hier

 

 Wat is nationalisme?

Voor uiteenzetting van onze nationale identiteit wordt verwezen naar WIJ zijn Nederland’
Voor een meer algemene uiteenzetting van begrip nationalisme wordt verwezen naar Wikipedia.

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen met eigen uniek karakter. Identiteit bestaat op divers terrein en heeft met name betrekking op persoon, groep, cultuur of land. Identiteit wijst op natuurlijk onderscheid, ook behoefte, soms noodzaak, simpelweg reëel gegeven zonder waardeoordeel.

Identiteit verdient geen streven naar gelijkheid, maar respect. Verschillen tussen mensen, groepen, maar ook verschillen tussen landen of culturen zijn natuurlijk feit. Identiteitsconflict, cultuurclash en vervreemding zijn gevolg van zonder onderscheid ‘alles en iedereen op één hoop’.  

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn, minder multiculti en open maatschappelijk, democratisch speelveld voor zowel Links als Rechts. Respect voor onze Nederlandse cultuur en volkstraditie. Zonder verleden geen toekomst..

Deelname

Stichting Identiteit faciliteert diverse projecten. Heb je interesse in actieve deelname, dan kun je hiervoor aanmelden via het registratieformulier.

Voor algemene vragen: info@identiteitnl.com