Identiteit NL

Zonder Identiteit geen Diversiteit

LAATSTE NIEUWS… 11 augustus 2020 – Aan naming en shaming doen we niet, maar wederom te maken met een ambtenaar, die zijn job niet verstaat, taak niet uitvoert, plicht verzaakt. Zodoende Wob-verzoek d.d. 31 maart j.l. beland bij afdeling Bezwaar en Beroep, besluittermijn verlengd met (max.) 12 weken. Zo wordt voortdurend tijd gerekt en ideologisch ondernemersschap geblokkeerd, gebonden aan ‘onwerkzaam’ systeem. Waardeloos, zinloos en onrechtmatig. In deze betreft het recht op inzage Wob, géén (nieuwe) subsidieaanvraag. ***20 juli 2020 – Voor Wob-verzoek staat besluittermijn van 4 weken. Eigen Wob-verzoek d.d. 31 maart j.l., nader gespecificeerd op 5 juni. Op 19 juni bericht dat Wob geanonimiseerd wordt. Als deze week geen besluit komt over inzage, dan volgt komende week formeel bezwaar tegen 2 x overschrijding besluittermijn, onnodig traineren en gebrek aan communicatie. *** Voor gehele overzicht Laatste Nieuws vanaf 1 januari 2020, lees HIER. *** Voor alle achtergrondinformatie, lees HIER.

Stichting Identiteit NL verkent momenteel de mogelijkheden voor verdere ontplooiing. Via bovenstaande lichtkrant blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Op de webpagina ‘Nieuws en voortgang’ kun je gehele ontwikkeling vanaf 1 januari 2020 volgen. Onderstaande navigatielinks verwijzen naar pagina ‘Onderzoek en missie’ voor achtergrondinformatie.

1. Onderzoek – 2. Conflict
3. Oplossing4. Missie


Oer-Hollands Muzikaal


Meer muzikale nostalgie?
Voor een hele afspeellijst klik hier


Tijdsbeeld Nederland

75 jaar Bevrijding – Nederland mei 1945

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen, niet te verwarren met (persoons)kenmerk. Identiteit bestaat op divers terrein. Meest bekend zijn nationale identiteit, persoonlijke identiteit, groepsidentiteit en culturele identiteit.

Zonder Identiteit geen Diversiteit. Identiteit is natuurlijk gegeven, grondbehoefte, een recht, zelfs noodzaak. Zonder gedeelde identiteit leidt een groep of samenleving tot identiteitsconflict en cultuurclash. Steeds meer regelgeving, aanpassing en vervreemding zijn het gevolg. Identiteit en diversiteit hebben beiden ruimte nodig om te kunnen handhaven, zich vreedzaam te ontplooien.

Nationaal Bewustzijn

Nationalism For All
Identiteit NL staat voor nationalisme, een nationale ‘identiteit zonder conflict’. Nationalisme sluit wereldwijd niemand uit. Elk volk eigen thuisland, reeds ingegeven door oeroude ‘Toren van Babel’, ondersteund door sociale wetenschap. Staat en burger hebben elkaar nodig voor ontwikkeling en welzijn. Met actief remigratiebeleid kan Nederland de meest effectieve bijdrage leveren aan internationale ontwikkelingshulp.

Maatschappelijk
Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn. Tijdloze waarden verankerd in Nederlandse identiteit en gemeenschapszin. Land met respect voor eigen nationale identiteit, soevereiniteit en volkstradities. Nóóit meer multiculti volgens ‘model jaren 70’. Nederland kent van origine voldoende diversiteit.

Zelfwerkzaam

De stichting ontwikkelt ideologische projecten op grond van tijdloze waarden. Dienstverlening ligt in ontwikkeling van netwerk en faciliteren van platvorm voor burger, die actief opkomt voor eigen identiteit en rechten.

Zelfstandig ingesteld en interesse in actieve rol ?
Neem contact op via email: info@identiteitnl.com.