Stichting Identiteit NL

Zonder Identiteit geen Diversiteit

LAATSTE NIEUWS… 18 oktober 2019 – Slepend conflict met lokale overheid, waardoor ontwikkeling stagneert. Identiteit NL laat zich geen dictaat opleggen en rekent sinds ‘overval’ 2018 niet meer op normaal contact. Geen subsidie voor Meldpunt Discriminatie INL, geen faciliteit, voortdurend traineren van rechtsprocedure, over rest maar te zwijgen. Dat heet onrecht, maar lost niks op. Daarom verkent de stichting nu meerdere opties voor ontplooiing en voortgang, zonder verlies sociaal zekerheidsrecht, desnoods levenslang ‘luis in de pels’.

Stichting Identiteit NL verkent momenteel, oktober 2019, de mogelijkheden voor verdere ontplooiing. Via de lichtkrant blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. In dit blok links naar de webpagina ‘Identiteit NL voortgang’ voor alle achtergrondinformatie.

1. Onderzoek
2. Conflict
3. Oplossing
4. Missie

Oer-Hollands Muzikaal

Oh dierbaar Nederland
Waar de blanke top der duinen

Meer muzikale nostalgie?
Voor een hele afspeellijst klik hier


Nederland in Beeld

 

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen met eigen uniek karakter. Identiteit bestaat op divers terrein, ondermeer betrekking op persoon, cultuur en land.

Zonder Identiteit geen Diversiteit. Identiteit is een natuurlijk gegeven, inherent aan grondbehoefte, maar ook een recht, zelfs noodzaak. Zonder een collectieve identiteit, bv. nationaal, is samenleving onmogelijk. Zonder onderscheid ‘iedereen op een hoop’ leidt tot identiteitsconflict, cultuurclash of vervreemding dan wel ‘eenheidsworst’.

Nationaal Bewustzijn

Voor specifieke uiteenzetting van nationale identiteit wordt verwezen naar WIJ zijn Nederland’
Voor algemene uiteenzetting van begrip nationalisme wordt verwezen naar Wikipedia.

Nationalism For All #NFA
Elk volk eigen (veilig) thuisland. Met actief remigratiebeleid kan Nederland de meest effectieve bijdrage leveren aan internationale ontwikkelingshulp. Staat en burger hebben elkaar nodig voor ontwikkeling en welzijn.

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn. Tijdloze waarden verankerd in Nederlandse identiteit en gemeenschapszin. Land met respect voor de eigen cultuur en volkstraditie.
Nooit meer multiculti volgens ‘model jaren 70’. Nederland kent van origine voldoende diversiteit en heeft ruimte nodig voor natuurlijk onderscheid en zelfontplooiing.

Zelfwerkzaam

De stichting ontwikkelt ideologische projecten op grond van tijdloze waarden. Dienstverlening ligt in het faciliteren en ontwikkelen van een platvorm voor de burger, die actief opkomt voor eigen identiteit en rechten.

Zelfstandig ingesteld en interesse in actieve rol ?
Neem contact op via email: info@identiteitnl.com.