Identiteit NL

Zonder Identiteit geen Diversiteit

LAATSTE NIEUWS… 21 oktober 2020 – Laatste jaren via deze lichtkrant (te)veel aandacht voor perikelen stichting Identiteit NL met lokale overheid. De stichting verwacht nog antwoord op laatste verzoek/voorstel. Zo niet, ook duidelijk. Vanaf 1 nov. a.s. géén aandacht meer aan kennelijk niet-relevant issue. ***17 oktober 2020 – BurgerBeweging iNL in oprichting. Nieuw perspectief voor land en volk in donkere (corona)tijden. Volg website en twitter.  *** Voor gehele overzicht Laatste Nieuws vanaf 1 januari 2020, lees HIER. *** Voor alle achtergrondinformatie, lees HIER.

BurgerBeweging iNL

Burgerbeweging iNL -BBiNL- verbindt online activiteit met het traditionele veldwerk. Straatcoaching bij wezensvreemde indoctrinatie en onderdrukking. Nieuw perspectief voor land en volk in coronatijd en daarna.

klik op afbeelding voor meer informatie.


Oer-Hollands Muzikaal


Meer muzikale nostalgie?
Voor een hele afspeellijst klik hier


Tijdsbeeld Nederland

75 jaar Bevrijding – Nederland mei 1945

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen, niet te verwarren met (persoons)kenmerk. Identiteit bestaat op divers terrein. Meest bekend zijn nationale identiteit, persoonlijke identiteit, groepsidentiteit en culturele identiteit.

Zonder Identiteit geen Diversiteit. Identiteit is natuurlijk gegeven, grondbehoefte, een recht, zelfs noodzaak. Zonder gedeelde identiteit leidt een groep of samenleving tot identiteitsconflict en cultuurclash. Steeds meer regelgeving, aanpassing en vervreemding zijn het gevolg. Identiteit en diversiteit hebben beiden ruimte nodig om te kunnen handhaven, zich vreedzaam te ontplooien.

Nationaal Bewustzijn

Nationalisme
Identiteit NL staat voor nationalisme, een nationale ‘identiteit zonder conflict’. Nationalisme sluit wereldwijd niemand uit. Elk volk eigen thuisland, reeds ingegeven door oeroude ‘Toren van Babel’, ondersteund door sociale wetenschap. Staat en burger hebben elkaar nodig voor ontwikkeling en welzijn. Met actief remigratiebeleid kan Nederland de meest effectieve bijdrage leveren aan internationale ontwikkelingshulp.

Maatschappelijk
Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn. Tijdloze waarden verankerd in Nederlandse identiteit en gemeenschapszin. Land met respect voor eigen nationale identiteit, soevereiniteit en volkstradities. Nóóit meer multiculti volgens ‘model jaren 70’. Nederland kent van origine voldoende diversiteit.

Zelfwerkzaam

De stichting ontwikkelt ideologische projecten op grond van tijdloze waarden. Dienstverlening ligt in ontwikkeling van netwerk en faciliteren platvorm voor burger, die actief opkomt voor eigen identiteit en rechten.

Zelfstandig ingesteld en interesse in actieve rol ?
Neem contact op via email: info@identiteitnl.com.