Stichting Identiteit NL

Platform ter bevordering van nationaal bewustzijn en identiteit

LAATSTE NIEUWS… 4 december 2018 – Website stichting Identiteit NL in afgeslankte vorm weer online. Voorlopig rustig aan na persoonlijke aanslag, een overval en maandenlange klopjacht op de stichting. Zware beproeving afgelopen jaar. Als (lokale) overheid werk niet faciliteert en burger geen bescherming biedt tegen intimidatie, is ontplooiing onmogelijk. Daarom eerst rechtszekerheid terug.

Oer-Hollands muzikaal in Kerstsfeer 2018

Komt allen Tezam

Heerlijk klonk het Lied der Eng’len

Meer muzikale nostalgie? Voor een hele afspeellijst klik hier

Wat is nationalisme?

Voor uiteenzetting van onze nationale identiteit wordt verwezen naar WIJ zijn Nederland’
Voor een meer algemene uiteenzetting van begrip nationalisme wordt verwezen naar Wikipedia.

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen met eigen uniek karakter. Identiteit bestaat op divers terrein en heeft ondermeer betrekking op persoon, cultuur en land. Identiteit reflecteert aan natuurlijke diversiteit, behoefte en zelfs noodzaak.

Zonder (collectieve) identiteit is samenleving onmogelijk. Zonder onderscheid ‘iedereen op een hoop’ leidt tot identiteitsconflict, cultuurclash en vervreemding.

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn. Nooit meer multiculti volgens ‘model jaren 70’. Meer respect voor eigen Nederlandse cultuur en volkstraditie. Meer ruimte voor eigen identiteit en ontplooiing. Nederland kent van origine voldoende diversiteit.

Elk volk eigen (veilig) thuisland. Met actieve remigratie kan Nederland effectieve bijdrage leveren aan internationale ontwikkelingshulp. Staat en burger hebben elkaar nodig voor ontwikkeling en welzijn.

Zelfwerkzaam

De stichting ontwikkelt tijdloze ideologische projecten op grond van natuurlijke identiteit en behoefte.
Dienstverlening ligt in het faciliteren en ontwikkelen van een platvorm voor de burger, die actief opkomt voor eigen identiteit en rechten.

Interesse in een actieve rol op vrije basis?
Neem contact op via email: info@identiteitnl.com.