Stichting Identiteit NL

Zonder Identiteit geen Diversiteit

LAATSTE NIEUWS… 18 februari 2020 – Praktijk dwingt tot meer flexibel en daadkrachtig aanpak. Schaken op meer borden tegelijk.  Namens Meldpunt Discriminatie INL aangifte bij politie tegen een KNVB-bestuurder vanwege racistische uitlatingen. Principezaak ‘racisme’ binnen een extreem links aangestuurde trend. Terugkoppeling t.z.t.

Stichting Identiteit NL verkent momenteel -februari 2020- de mogelijkheden voor verdere ontplooiing. Via de lichtkrant blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Op webpagina ‘Nieuws en voortgang’ volg je gehele ontwikkeling. In dit blok navigatielinks naar webpagina ‘Onderzoek en missie’ voor achtergrondinformatie.

1. Onderzoek
2. Conflict
3. Oplossing
4. Missie


Oer-Hollands Muzikaal

Ferme Jongens, Stoere Knapen


Meer muzikale nostalgie?
Voor een hele afspeellijst klik hier


Beeld van Nederland 1950-1955

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen met eigen uniek karakter. Identiteit bestaat op divers terrein, ondermeer betrekking op persoon, cultuur en land.

Zonder Identiteit geen Diversiteit. Identiteit is een natuurlijk gegeven, inherent aan grondbehoefte, maar ook een recht, zelfs noodzaak. Zonder een collectieve identiteit, bv. nationaal, is samenleving onmogelijk. Zonder onderscheid ‘iedereen op een hoop’ leidt tot identiteitsconflict, cultuurclash of vervreemding dan wel ‘eenheidsworst’.

Nationaal Bewustzijn

Voor specifieke uiteenzetting van nationale identiteit wordt verwezen naar WIJ zijn Nederland’
Voor algemene uiteenzetting van begrip nationalisme wordt verwezen naar Wikipedia.

Nationalism For All #NFA
Elk volk eigen (veilig) thuisland. Met actief remigratiebeleid kan Nederland de meest effectieve bijdrage leveren aan internationale ontwikkelingshulp. Staat en burger hebben elkaar nodig voor ontwikkeling en welzijn.

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn. Tijdloze waarden verankerd in Nederlandse identiteit en gemeenschapszin. Land met respect voor de eigen cultuur en volkstraditie.
Nooit meer multiculti volgens ‘model jaren 70’. Nederland kent van origine voldoende diversiteit en heeft ruimte nodig voor natuurlijk onderscheid en zelfontplooiing.

Zelfwerkzaam

De stichting ontwikkelt ideologische projecten op grond van tijdloze waarden. Dienstverlening ligt in het faciliteren en ontwikkelen van een platvorm voor de burger, die actief opkomt voor eigen identiteit en rechten.

Zelfstandig ingesteld en interesse in actieve rol ?
Neem contact op via email: info@identiteitnl.com.