Identiteit NL

Zonder Identiteit geen Diversiteit

LAATSTE NIEUWS… 30 juli 2021 – Wie ons laatste nieuws volgt, weet dat de stichting reeds jarenlang wordt gedwarsboomd door (lokale) overheid. Linkse bestuurselite in neocommunistisch jasje. Geen ruimte voor maatschappelijk Rechts. Gevangen in hetzelfde systeem dat onder corona oerhollands ondernemersschap lamlegt. Wezensvreemd Nederland. Erg oppassen dus waar plots sprake kan zijn van intrekking grondrecht en sociale zekerheid. Desondanks ook lichtpunt te melden.. Verre voorloper en inspiratiebron Identiteit NL boekt succes in deels terugkeer klassieke Ajax-logo, het echte Ajax-gezicht. Volledig herstel met oog op ‘corporate identity’ kwestie van tijd. Het zal de meesten worst wezen, maar veelbetekenend voor wie begin jaren 90 aan wieg heeft gestaan van  campagneslogan ‘Geef Ajax z’n gezicht terug’. Na 30 jaar.. zó mooi. Zie verder onder projecten.

BurgerBeweging iNL -BBiNL- verbindt online activiteit met het traditionele veldwerk. Mobiele inzet vrijwillige burgerbeweging bij (identiteits)crisis Nederland.

Sociaalcultureel veldwerk.
Straatcoaching.
Psychosociale dienstverlening.

BBiNL geeft medeburger nieuw perspectief in coronatijd en daarna.
Meer zelfbewust, meer weerbaar, minder slachtoffer.

BurgerBeweging iNL

Klik op afbeelding voor meer informatie
Oer-Hollands Muzikaal


Meer muzikale nostalgie?
Voor een hele afspeellijst klik hier


Tijdsbeeld Nederland

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen, niet te verwarren met (persoons)kenmerk. Identiteit bestaat op divers terrein. Meest bekend zijn nationale identiteit, persoonlijke identiteit, groepsidentiteit en culturele identiteit.

Zonder Identiteit geen Diversiteit. Identiteit is natuurlijk gegeven, grondbehoefte, een recht, zelfs noodzaak. Zonder gedeelde identiteit leidt een groep of samenleving tot identiteitsconflict en cultuurclash. Steeds meer regelgeving, aanpassing en vervreemding zijn het gevolg. Identiteit en diversiteit hebben beiden ruimte nodig om te kunnen handhaven, zich vreedzaam te ontplooien.

Nationaal Bewustzijn

Nationalisme
Identiteit NL staat voor nationalisme, een nationale ‘identiteit zonder conflict’. Nationalisme sluit wereldwijd niemand uit. Elk volk eigen thuisland, reeds ingegeven door oeroude ‘Toren van Babel’, ondersteund door sociale wetenschap. Staat en burger hebben elkaar nodig voor ontwikkeling en welzijn. Met actief remigratiebeleid kan Nederland de meest effectieve bijdrage leveren aan internationale ontwikkelingshulp.

Maatschappelijk
Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn. Tijdloze waarden verankerd in Nederlandse identiteit en gemeenschapszin. Land met respect voor eigen nationale identiteit, soevereiniteit en volkstradities. Nóóit meer multiculti volgens ‘model jaren 70’. Nederland kent van origine voldoende diversiteit.

Zelfwerkzaam

De stichting ontwikkelt ideologische projecten op grond van tijdloze waarden. Dienstverlening ligt in ontwikkeling van netwerk en faciliteren platvorm voor burger, die actief opkomt voor eigen identiteit en rechten.

Zelfstandig ingesteld en interesse in actieve rol ?
Neem contact op via email: info@identiteitnl.com.