Stichting Identiteit NL

Maatschappelijk platform ter bevordering van nationalisme en identiteit

MEDEDELING .. Augustus 2018 – De lezer heeft afgelopen jaar gehele ontwikkeling omtrent Meldpunt Discriminatie INL op de voet kunnen volgen. MDINL krijgt niet het Recht, wat het toekomt. Deze ideologische onderneming kan zichzelf niets verwijten. Snoeihard gewerkt, maar geen schijn van eerlijke kans. Stelselmatig activiteit ‘verstoord’, zoals dat heet in overheidskring. De zgn. vrijheid, democratie en kansen blijken niets waard als het niet past in straatje van bestuurselite. De gevestigde orde is doodsbang voor democratische verandering. Uitgekookt type, dat alle trucs uit de kast haalt en onderling afstemt om ‘rechts’ anti-establishment geluid te dwarsbomen. Onverantwoord en laf. De schade die dit aanricht is groot, zowel bij kleine onderneming als gewone burger. Op dit moment alle zeilen bijzetten voor behoud/herstel basisrechten, want wie niet in ‘extreem links midden’ plaatje past, kan zomaar uitgesloten worden. Hoe dan ook, website en social media kanalen blijven online, oude en nieuwe tijd verenigd. Zonder verleden geen toekomst. Volg ontwikkeling op o.a. twitterkanaal Meldpunt Discriminatie INL.

 

 

Oer-Hollands muzikaal

Meer muzikale nostalgie? Voor een hele afspeellijst klik hier

 

 Wat is nationalisme?

Voor uiteenzetting van onze nationale identiteit wordt verwezen naar WIJ zijn Nederland’
Voor een meer algemene uiteenzetting van begrip nationalisme wordt verwezen naar Wikipedia.

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen met eigen uniek karakter. Identiteit bestaat op divers terrein en heeft met name betrekking op persoon, groep, cultuur of land. Identiteit wijst op natuurlijk onderscheid, ook behoefte, soms noodzaak, simpelweg reëel gegeven zonder waardeoordeel.

Identiteit verdient geen streven naar gelijkheid, maar respect. Verschillen tussen mensen, groepen, maar ook verschillen tussen landen of culturen zijn natuurlijk feit. Identiteitsconflict, cultuurclash en vervreemding zijn gevolg van zonder onderscheid ‘alles en iedereen op één hoop’.  

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn, minder multiculti en open maatschappelijk, democratisch speelveld voor zowel Links als Rechts. Respect voor onze Nederlandse cultuur en volkstraditie. Zonder verleden geen toekomst..

Deelname

Stichting Identiteit faciliteert diverse projecten. Heb je interesse in actieve deelname, dan kun je hiervoor aanmelden via het registratieformulier.

Voor algemene vragen: info@identiteitnl.com