Stichting Identiteit NL

Ruimte om te zijn wie we zijn..

LAATSTE NIEUWS… 6 juni 2019 – Stichting Identiteit NL gaat niet gedetailleerd in op lopende procedure(s), maar informeert globaal over ontwikkeling. Eerste ‘zaak van niks’ achter de rug. Een jaar lang gesteggel over vorm i.p.v. inhoud, zonde van tijd en geld. Meerdere keren aangegeven dat de stichting hiervan afziet. Dan krijg je ongevraagd toch de worst voorgehouden en een slager, die eigen vlees keurt. Je voelt het aankomen… Uitspraak van niks. Jammer en onnodig, niemand mee gebaat. *** 2 juni 2019 – Sinds oprichting Meldpunt Discriminatie INL sept. 2017 wordt de stichting gedwarsboomd en bedreigd. Systematisch activiteit lamgelegd, normale ontplooiing onmogelijk. De stichting heeft inmiddels procedure tegen (lokale) overheid in gang gezet. Voorlopig dus ‘vechten voor onze rechten’, voor eigen land. Old Soldiers Never Die.

Oer-Hollands Muzikaal

Nederland en Oranje
Door de bossen door de heide

Meer muzikale nostalgie?
Voor een hele afspeellijst klik hier

Nederland in Beeld

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen met eigen uniek karakter. Identiteit bestaat op divers terrein en heeft ondermeer betrekking op persoon, cultuur en land. Identiteit reflecteert aan natuurlijke diversiteit, behoefte en zelfs noodzaak.

Zonder (collectieve) identiteit is samenleving onmogelijk. Zonder onderscheid ‘iedereen op een hoop’ leidt tot identiteitsconflict, cultuurclash en vervreemding.

Nationaal Bewustzijn

Voor uiteenzetting van onze nationale identiteit wordt verwezen naar WIJ zijn Nederland’
Voor een meer algemene uiteenzetting van begrip nationalisme wordt verwezen naar Wikipedia.

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn. Nooit meer multiculti volgens ‘model jaren 70’. Meer respect voor eigen Nederlandse cultuur en volkstraditie. Meer ruimte voor eigen identiteit en ontplooiing. Nederland kent van origine voldoende diversiteit.

Elk volk eigen (veilig) thuisland. Met actieve remigratie kan Nederland effectieve bijdrage leveren aan internationale ontwikkelingshulp. Staat en burger hebben elkaar nodig voor ontwikkeling en welzijn.

Zelfwerkzaam

De stichting ontwikkelt tijdloze ideologische projecten op grond van natuurlijke identiteit en behoefte.
Dienstverlening ligt in het faciliteren en ontwikkelen van een platvorm voor de burger, die actief opkomt voor eigen identiteit en rechten.

Interesse in een actieve rol op vrije basis?
Neem contact op via email: info@identiteitnl.com.