Stichting Identiteit NL

Maatschappelijk platform ter bevordering van nationalisme en identiteit

Laatste Nieuws… 14 november 2017 – Stichting Identiteit NL maakt met Meldpunt Discriminatie INL duidelijk statement. Decennialang extreem links beleid in Nederland op terrein van mensenrechten en minderheden vereist verschuiving naar Rechts. Niet persé gelijk, wel eerlijk en reëel. Contact met overheid omtrent subsidieaanvraag verloopt moeizaam. MDINL blijft actief, voorlopig op lager pitje.

 

Oer-Hollands muzikaal

Meer muzikale nostalgie? Voor een hele afspeellijst i.o. klik hier

 

 Wat is nationalisme?

Voor uiteenzetting van onze nationale identiteit wordt verwezen naar WIJ zijn Nederland’
Voor een meer algemene uiteenzetting van begrip nationalisme wordt verwezen naar Wikipedia.

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen met eigen uniek karakter. Identiteit bestaat op divers terrein en heeft met name betrekking op persoon, groep, cultuur of land. Identiteit wijst op natuurlijk onderscheid, ook behoefte, soms noodzaak, simpelweg reëel gegeven zonder waardeoordeel.

Identiteit verdient geen streven naar gelijkheid, maar respect. Verschillen tussen mensen, groepen, maar ook verschillen tussen landen of culturen zijn natuurlijk feit. Identiteitsconflict, cultuurclash en vervreemding zijn gevolg van zonder onderscheid ‘alles en iedereen op één hoop’.  

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn, minder multiculti en open maatschappelijk, democratisch speelveld voor zowel Links als Rechts. Respect voor onze Nederlandse cultuur en volkstraditie. Zonder verleden geen toekomst..

Deelname

Stichting Identiteit faciliteert diverse projecten. Heb je interesse in actieve deelname, dan kun je hiervoor aanmelden via het registratieformulier.

Voor algemene vragen: info@identiteitnl.com