Stichting Identiteit NL

Maatschappelijk platform ter bevordering van nationalisme en identiteit

Laatste Nieuws… 11 juni 2018 – Ook eigen Twitterkanaal Meldpunt Discriminatie INL voor overzichtelijk beeld klachten en gericht volgen ontwikkeling.   *** 10 juni 2018 – Rechtmatige subsidieaanvraag ontaardt in onbehoorlijke handelswijze overheid. Eerst afgestemd op maandenlang traineren, dan maandenlang  juridische spam en tenslotte collega-ambtenaren, die elkaar onderling aftikken. Het recht blijkt hier kansloos, een procedure tijdrovend en kostbaar. Zolang Links het eigen uitvoeringsrecht bepaalt en Rechts niet meedoet (om wat voor reden ook), blijft ons bezwaar voortaan beperkt tot kort schriftelijk statement. Verder blijft de stichting informeren via de eigen kanalen. *** 4 juni 2018 – Ook laatste bezwaarprocedure overheid afgesloten. Overheid biedt tot dusver helemaal niets, behalve juridische rompslomp en eigen (on)waarheid. Zelfs lokale overheid heeft geen serieuze poging gedaan om te komen tot oplossing. Slechts één gelegenheid, waarbij vooraf bij kruisje getekend mocht worden voor concept, dat link volledig mist. De toon jegens werkzaamheden stichting -sinds 1996- bleef denigrerend. Geen basis voor overleg. Stichting Identiteit NL wil erkenning en bescherming, een serieus conceptplan overheid. Geen juridisch moeras. Het is aan de overheid. Stichting Identiteit NL richt zich weer op eigen werk. We blijven via de eigen kanalen berichten. *** 28 mei 2018 – Meldpunt Discriminatie INL beoogt ‘rechts’ landelijk netwerk voor herstel maatschappelijk balans. Bevordering van neutrale overheid i.c. Nederlands recht. Dat zal niet vanzelf gaan en vergt tijd. *** 28 april 2018 – Stichting Identiteit NL pakt eigen draad weer op met ‘Linkse discriminatie en willekeur’, verslag van eerste fase Meldpunt Discriminatie INL. *** 24 april 2018 – Zeer pijnlijk te ervaren dat conservatief-liberaal Rechts, meest karakteristieke en loyale nationale volksdeel,  wordt uitgesloten van steun Nederlandse overheid. Deze Nederlandse burgers zullen hun rechten zelf moeten afdwingen. *** Volg gehele nieuws/ontwikkeling hier >>>

 

 

Oer-Hollands muzikaal

Meer muzikale nostalgie? Voor een hele afspeellijst klik hier

 

 Wat is nationalisme?

Voor uiteenzetting van onze nationale identiteit wordt verwezen naar WIJ zijn Nederland’
Voor een meer algemene uiteenzetting van begrip nationalisme wordt verwezen naar Wikipedia.

Wat is identiteit?

Identiteit is eenheid van wezen met eigen uniek karakter. Identiteit bestaat op divers terrein en heeft met name betrekking op persoon, groep, cultuur of land. Identiteit wijst op natuurlijk onderscheid, ook behoefte, soms noodzaak, simpelweg reëel gegeven zonder waardeoordeel.

Identiteit verdient geen streven naar gelijkheid, maar respect. Verschillen tussen mensen, groepen, maar ook verschillen tussen landen of culturen zijn natuurlijk feit. Identiteitsconflict, cultuurclash en vervreemding zijn gevolg van zonder onderscheid ‘alles en iedereen op één hoop’.  

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn, minder multiculti en open maatschappelijk, democratisch speelveld voor zowel Links als Rechts. Respect voor onze Nederlandse cultuur en volkstraditie. Zonder verleden geen toekomst..

Deelname

Stichting Identiteit faciliteert diverse projecten. Heb je interesse in actieve deelname, dan kun je hiervoor aanmelden via het registratieformulier.

Voor algemene vragen: info@identiteitnl.com