Stichting Identiteit NL

Maatschappelijke instelling ter bevordering van nationalisme en identiteit

Laatste Nieuws 2017…  Februari – Project ‘WIJ zijn Nederland’ ***** In maart a.s. Nationale Verkiezingen. Lees de nieuwe PolderVisie EUropa in strijd met grondrechten en stem bewust… Nederland Eerst. ***** Stichting Identiteit NL strijdt met open vizier niet tegen ‘poppetjes’, maar op inhoud en feiten. Onbetaald liefdewerk voor eigen land en cultuur. Subsidie schijnt bestemd voor afbraak (nationale) identiteit. WIJ doen niet aan gesubsidieerde karaktermoord. WIJ zijn, zoals we zijn. WIJ zijn jij en ik. WIJ zijn Nederland.  Een nieuwe website, nieuwe software en apps, alles onbezoldigd, vraagt veel tijd en geduld. Maar we komen eraan.. Een open source platform in de startblokken voor meer actieve handen. Trots op eigen identiteit in eigen land.

 

Stem

Voor ONZE Identiteit

WIJ zijn Nederland

WIJ zijn Jij en Ik

 

Online open source platform ter bevordering van nationalisme en identiteit.

Identiteit

Identiteit is de eenheid van wezen met eigen uniek karakter.
Identiteit bestaat op divers terrein en heeft met name betrekking op een persoon, groep, cultuur of land.
Identiteit wijst op natuurlijk onderscheid zonder waardeoordeel.

Uiting van identiteit is natuurlijke behoefte, inherent aan onderscheid.
Identiteit is in strijd met streven naar ‘kunstmatige’ gelijkheid of eenwording.
Onderscheid tussen wij en zij, tussen landen, groepen of culturen is reëel gegeven.
Identiteitsconflict, cultuurclash en vervreemding zijn gevolg van ‘alles en iedereen op één hoop gooien’.  

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn en minder multiculti, met name afschaffing van door overheid gefinancierde multi’kul’.
WIJ zijn Nederland.
In de Nederlandse samenleving gelden de Nederlandse normen, waarden en tradities.

Deelname

Wie liefde heeft voor eigen land, cultuur en identiteit, is van harte welkom, ook wie reeds gelegenheid heeft een inkomstenmodel te koppelen. Met elkaar, op zelfstandige basis, kunnen we bijdragen aan verdere ontwikkeling van een zelfbewust Nederland.
Laat weten wat we concreet voor elkaar kunnen betekenen.

Email: identiteitnl@outlook.com
Binnenkort deelname via projectgroep