Stichting Identiteit NL

Maatschappelijke instelling ter bevordering van identiteit

Welkom,

Nieuw open source platform i.o. voor een maatschappelijke instelling, die zich inzet voor:

a. Nationalisme en Nederlandse identiteit
b. Identiteit in algemene zin.

Identiteit

Identiteit is de eenheid van wezen met eigen uniek karakter.
Identiteit bestaat op divers terrein en heeft met name betrekking op een persoon, groep, cultuur of land.
Identiteit wijst op een natuurlijk en/of fundamenteel verschil zonder waardeoordeel.

Uiting van identiteit is een natuurlijke behoefte, inherent aan het onderscheid.Identiteit staat haaks op een maatschappelijk streven naar gelijkheid of eenwording.
Fundamenteel onderscheid tussen ‘wij en zij’, tussen landen en culturen is een reëel gegeven.
Identiteitsproblemen, cultuurclashes en vervreemding zijn het gevolg als men ‘natuurwet’ in de wind slaat. 

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert een zelfbewust nationaal denken, de tegenpool van het multiculturalisme. Vanaf flowerpower jaren 60 geinpireerd door een desastreus maatschappelijk proces, zet de stichting zich in voor een Nederlandse samenleving met gedeelde normen, waarden en tradities.
De stichting staat voor een eigen karakter, cultuur en leefdomein als antwoord op de maatschappelijke gelijkheidsdoctrine.

Stichting Identiteit NL gaat zich specifiek richten op de marketing van het maatschappelijk project.
Informatie omtrent identiteit blijft vaste activiteit in een eigen tabblad met links. 

Deelname

Mail naar: identiteitnl@outlook.com