Stichting Identiteit NL

Maatschappelijke instelling ter bevordering van identiteit en nationalisme

Laatste Nieuws… Mei 2017. Lees de nieuwe PolderVisie ‘Recht op discriminatie’ **** April 2017. Langzame maar gestage ontwikkeling. Oprechte liefde voor eigen land. Respect voor wie WIJ zijn, Respect voor wie ZIJ zijn, maar bezorgd over ONZE toekomst. Eerlijk en authentiek. Hoe ergerlijk de gesubsidieerde kletskoek en afbraak van nationale identiteit ook is, WIJ blijven wie we zijn.. WIJ zijn Nederland.

Voor ONZE Identiteit

WIJ zijn Nederland

 

Online open source platform i.o. ter bevordering van nationalisme en identiteit.

Identiteit

Identiteit is de eenheid van wezen met eigen uniek karakter. Vriend van de natuur en kritisch jegens ‘maakbaar’.
Identiteit bestaat op divers terrein en heeft met name betrekking op een persoon, groep, cultuur of land.
Identiteit wijst op natuurlijk onderscheid zonder waardeoordeel.

Uiting van identiteit is natuurlijke behoefte, inherent aan onderscheid.
Identiteit is in strijd met streven naar ‘kunstmatige’ gelijkheid of eenwording.
Onderscheid tussen wij en zij, tussen landen, groepen of culturen is reëel gegeven.
Identiteitsconflict, cultuurclash en vervreemding zijn gevolg van ‘alles en iedereen op één hoop gooien’.  

Maatschappelijk

Stichting Identiteit NL propageert meer nationaal zelfbewustzijn en minder multiculti, met name afschaffing van door overheid gefinancierde multi’kul’.
WIJ zijn Nederland.
In de Nederlandse samenleving gelden de Nederlandse normen, waarden en tradities.

Deelname

Ben je gemotiveerd en heb je interesse in een projectgroep i.o., dan ben je van harte welkom. Met elkaar, voor elkaar.. Op een zelfstandige basis kun je bijdragen aan herstel van nationale identiteit en – grondrechten Nederland.

Email: identiteitnl@outlook.com